Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Газрын төлбөр
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     

Газрын төлбөр төлөх

Газрын төлбөр

        Газар эзэмшиж ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэг байгууллага зохих хууль тогтоомж, гэрээний дагүу газрын төлбөр төлнө. /Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйл/


Газрын төлбөрийг хэн төлөх вэ?

        Газрын тухай хуульд заасан нөхцөл журмын дагуу гэрээ байгуулан газрыг эзэмшиж, ашиглаж байгаа Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, газар ашиглаж байгаа гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газар, гадаад улсын хуулийн этгээд, гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн газрын төлбөр төлөбч байна. /Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйл/


Газрын төлбөрийг хэзээ төлөх вэ?

        Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт, иргэн, хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээ 2.2, 2.3-т заасны дагуу газрын төлбөрөө дараах хугацаанаас өмнө төлж барагдуулах үүрэгтэй:

1-р улирал: 1-р сарын 25-ны дотор

2-р улирал: 4-р сарын 25-ны дотор

3-р улирал: 7-р сарын 25-ны дотор

4-р улирал: 10-р сарын 25-ны дотор


Газрын төлбөр төлөөгүй тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлага

        Газар эзэмшиг, ашиглагч иргэн хуулийн этгээд газрын төлбөрөө гэрээний дагуу хугацаандаа төлөөгүй тохиолдолд:

    1. Татварын ерөнхий хуулийн 55 дугаар зүйл, иргэн, хуулийн этгээд газар эзэмшиж, ашиглах гэрээний 4.6-д заасны дагуу алданги тооцох.

    2. Монгол улсын Газрын тухай хуулийн 40.1.5-д заасны дагуу газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээг хүчингүй болгох хүртэл арга хэмжээ авна.


Нийслэлийн Засаг даргын захирамжтай бол НГА-ны дараах дансанд:


Нийслэлийн газрын алба

Банк: Улаанбаатар хотын банк

Данс: 2611009722


Дүүргийн Засаг даргын захирамжтай бол харьяа дүүргийнхээ дансанд:


Чингэлтэй дүүргийн газрын алба

Банк: Улаанбаатар хотын банк

Данс: 2611038040


Сүхбаатар дүүргийн газрын алба

Банк: Улаанбаатар хотын банк

Данс: 2611038062


Хан-Уул дүүргийн газрын алба

Банк: Улаанбаатар хотын банк

Данс: 2603007906


Баянзүрх дүүргийн газрын алба

Банк: Улаанбаатар хотын банк

Данс: 2609005981


Сонгинохайрхан дүүргийн газрын алба

Банк: Улаанбаатар хотын банк

Данс: 2601002693


Баянгол дүүргийн газрын алба

Банк: Улаанбаатар хотын банк

Данс: 2602003038


Налайх дүүргийн газрын алба

Банк: Хаан банк

Данс: 5749063361


Багануур дүүргийн газрын алба

Банк: Голомт банк

Данс: 4601005367Хандалт

663775
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
129
714
6108
663775

Таны IP: 34.228.30.69

Нийгмийн сүлжээ