Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
№Захирамжийн дугаар 
Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн Засаг даргын 13 захирамж Үзэх
2

Дүүргийн Засаг даргын 14 захирамж

Үзэх
3 Дүүргийн Засаг даргын 15 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн Засаг даргын 21 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн Засаг даргын 22 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн Засаг даргын 32 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн Засаг даргын 33 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн Засаг даргын 34 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн Засаг даргын 38 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн Засаг даргын 40 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн Засаг даргын 48 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн Засаг даргын 65 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн Засаг даргын 66 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн Засаг даргын 79 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн Засаг даргын 82 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн Засаг даргын 83 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн Засаг даргын 84 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн Засаг даргын 85 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн Засаг даргын 86 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн Засаг даргын 87 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн Засаг даргын 127 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн Засаг даргын 128 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн Засаг даргын 132 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн Засаг даргын 133 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн Засаг даргын 135 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн Засаг даргын 136 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн Засаг даргын 137 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн Засаг даргын 145 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн Засаг даргын 146 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн Засаг даргын 164 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн Засаг даргын 165 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн Засаг даргын 179 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн Засаг даргын 181 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн Засаг даргын 182 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн Засаг даргын 188 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн Засаг даргын 189 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн Засаг даргын 190 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн Засаг даргын 186 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн Засаг даргын 214 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн Засаг даргын 215 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн Засаг даргын 256 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн Засаг даргын 257 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн Засаг даргын 275 захирамж Үзэх
44 Дүүргийн Засаг даргын 276 захирамж Үзэх
45 Дүүргийн Засаг даргын 277 захирамж Үзэх
46 Дүүргийн Засаг даргын 278 захирамж Үзэх
47 Дүүргийн Засаг даргын 280 захирамж Үзэх
48 Дүүргийн Засаг даргын 282 захирамж Үзэх
49 Дүүргийн Засаг даргын 297 захирамж Үзэх
50 Дүүргийн Засаг даргын 298 захирамж Үзэх
51 Дүүргийн Засаг даргын 303 захирамж Үзэх
52 Дүүргийн Засаг даргын 304 захирамж Үзэх
53 Дүүргийн Засаг даргын 305 захирамж Үзэх
54 Дүүргийн Засаг даргын 306 захирамж Үзэх
55 Дүүргийн Засаг даргын 307 захирамж Үзэх
56 Дүүргийн Засаг даргын 322 захирамж Үзэх
57 Дүүргийн Засаг даргын 323 захирамж Үзэх
58 Дүүргийн Засаг даргын 338 захирамж Үзэх
59 Дүүргийн Засаг даргын 353 захирамж Үзэх
60 Дүүргийн Засаг даргын 354 захирамж Үзэх
61 Дүүргийн Засаг даргын 355 захирамж Үзэх
62 Дүүргийн Засаг даргын 362 захирамж Үзэх
63 Дүүргийн Засаг даргын 384 захирамж Үзэх
64 Дүүргийн Засаг даргын 387 захирамж Үзэх
65 Дүүргийн Засаг даргын 391 захирамж Үзэх
66 Дүүргийн Засаг даргын 392 захирамж Үзэх
67 Дүүргийн Засаг даргын 393 захирамж Үзэх
68 Дүүргийн Засаг даргын 394 захирамж Үзэх
69 Дүүргийн Засаг даргын 395 захирамж Үзэх
70 Дүүргийн Засаг даргын 396 захирамж Үзэх
71 Дүүргийн Засаг даргын 399 захирамж Үзэх
72 Дүүргийн Засаг даргын 406 захирамж Үзэх
73 Дүүргийн Засаг даргын 409 захирамж Үзэх
74 Дүүргийн Засаг даргын 415 захирамж Үзэх
75 Дүүргийн Засаг даргын 424 захирамж Үзэх
76 Дүүргийн Засаг даргын 425 захирамж Үзэх
77 Дүүргийн Засаг даргын 426 захирамж Үзэх
78 Дүүргийн Засаг даргын 427 захирамж Үзэх
79 Дүүргийн Засаг даргын 442 захирамж Үзэх
80 Дүүргийн Засаг даргын 460 захирамж Үзэх
81 Дүүргийн Засаг даргын 463 захирамж Үзэх
82 Дүүргийн Засаг даргын 464 захирамж Үзэх
83 Дүүргийн Засаг даргын 466 захирамж Үзэх
84 Дүүргийн Засаг даргын 467 захирамж Үзэх
85 Дүүргийн Засаг даргын 474 захирамж Үзэх
86 Дүүргийн Засаг даргын 476 захирамж Үзэх
87 Дүүргийн Засаг даргын 477 захирамж Үзэх

Хандалт

647103
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
459
1969
9575
647103

Таны IP: 54.146.195.24

Нийгмийн сүлжээ