Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
№Захирамжийн дугаар 
Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн Засаг даргын 37 захирамж Үзэх
2

Дүүргийн Засаг даргын 43 захирамж

Үзэх
3 Дүүргийн Засаг даргын 51 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн Засаг даргын 58 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн Засаг даргын 69 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн Засаг даргын 95 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн Засаг даргын 108 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн Засаг даргын 120 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн Засаг даргын 123 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн Засаг даргын 124 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн Засаг даргын 134 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн Засаг даргын 140 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн Засаг даргын 156 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн Засаг даргын 168 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн Засаг даргын 169 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн Засаг даргын 192 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн Засаг даргын 201 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн Засаг даргын 205 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн Засаг даргын 206 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн Засаг даргын 207 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн Засаг даргын 226 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн Засаг даргын 228 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн Засаг даргын 232 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн Засаг даргын 256 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн Засаг даргын 258 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн Засаг даргын 259 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн Засаг даргын 268 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн Засаг даргын 282 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн Засаг даргын 294 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн Засаг даргын 295 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн Засаг даргын 311 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн Засаг даргын 312 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн Засаг даргын 313 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн Засаг даргын 335 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн Засаг даргын 336 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн Засаг даргын 342 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн Засаг даргын 343 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн Засаг даргын 344 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн Засаг даргын 348 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн Засаг даргын 361 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн Засаг даргын 362 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн Засаг даргын 363 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн Засаг даргын 392 захирамж Үзэх
44 Дүүргийн Засаг даргын 394 захирамж Үзэх
45 Дүүргийн Засаг даргын 402 захирамж Үзэх

Хандалт

647085
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
441
1951
9557
647085

Таны IP: 54.146.195.24

Нийгмийн сүлжээ