Нэвтрэх
Бүртгүүлэх

Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын захирамж
№Захирамжийн дугаар 
Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн Засаг даргын 4 захирамж Үзэх
2

Дүүргийн Засаг даргын 32 захирамж

Үзэх
3 Дүүргийн Засаг даргын 33 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн Засаг даргын 34 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн Засаг даргын 35 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн Засаг даргын 53 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн Засаг даргын 54 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн Засаг даргын 59 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн Засаг даргын 65 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн Засаг даргын 68 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн Засаг даргын 79 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн Засаг даргын 92 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн Засаг даргын 100 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн Засаг даргын 106 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн Засаг даргын 110 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн Засаг даргын 113 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн Засаг даргын 115 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн Засаг даргын 116 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн Засаг даргын 117 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн Засаг даргын 120 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн Засаг даргын 126 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн Засаг даргын 133 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн Засаг даргын 141 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн Засаг даргын 144 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн Засаг даргын 150 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн Засаг даргын 158 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн Засаг даргын 160 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн Засаг даргын 172 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн Засаг даргын 173 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн Засаг даргын 181 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн Засаг даргын 193 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн Засаг даргын 197 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн Засаг даргын 198 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн Засаг даргын 211 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн Засаг даргын 212 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн Засаг даргын 213 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн Засаг даргын 224 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн Засаг даргын 231 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн Засаг даргын 232 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн Засаг даргын 233 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн Засаг даргын 240 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн Засаг даргын 245 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн Засаг даргын 248 захирамж Үзэх
44 Дүүргийн Засаг даргын 258 захирамж Үзэх
45 Дүүргийн Засаг даргын 268 захирамж Үзэх
46 Дүүргийн Засаг даргын 273 захирамж Үзэх
47 Дүүргийн Засаг даргын 275 захирамж Үзэх
48 Дүүргийн Засаг даргын 276 захирамж Үзэх
49 Дүүргийн Засаг даргын 278 захирамж Үзэх
50 Дүүргийн Засаг даргын 280 захирамж Үзэх
51 Дүүргийн Засаг даргын 285 захирамж Үзэх
52 Дүүргийн Засаг даргын 288 захирамж Үзэх
53 Дүүргийн Засаг даргын 296 захирамж Үзэх
54 Дүүргийн Засаг даргын 303 захирамж Үзэх
55 Дүүргийн Засаг даргын 306 захирамж Үзэх
56 Дүүргийн Засаг даргын 313 захирамж Үзэх
57 Дүүргийн Засаг даргын 314 захирамж Үзэх
58 Дүүргийн Засаг даргын 326 захирамж Үзэх
59 Дүүргийн Засаг даргын 327 захирамж Үзэх
60 Дүүргийн Засаг даргын 332 захирамж Үзэх
61 Дүүргийн Засаг даргын 339 захирамж Үзэх
62 Дүүргийн Засаг даргын 354 захирамж Үзэх
63 Дүүргийн Засаг даргын 358 захирамж Үзэх
64 Дүүргийн Засаг даргын 359 захирамж Үзэх
65 Дүүргийн Засаг даргын 384 захирамж Үзэх
66 Дүүргийн Засаг даргын 385 захирамж Үзэх
67 Дүүргийн Засаг даргын 390 захирамж Үзэх
68 Дүүргийн Засаг даргын 391 захирамж Үзэх
69 Дүүргийн Засаг даргын 393 захирамж Үзэх
70 Дүүргийн Засаг даргын 396 захирамж Үзэх
71 Дүүргийн Засаг даргын 407 захирамж Үзэх
72 Дүүргийн Засаг даргын 413 захирамж Үзэх
73 Дүүргийн Засаг даргын 414 захирамж Үзэх
74 Дүүргийн Засаг даргын 418 захирамж Үзэх
75 Дүүргийн Засаг даргын 421 захирамж Үзэх
76 Дүүргийн Засаг даргын 431 захирамж Үзэх

Хандалт

513589
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
225
4101
11744
513589

Таны IP: 54.198.119.26

Facebook