Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
№Захирамжийн дугаар 
Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн Засаг даргын 28 захирамж Үзэх
2

Дүүргийн Засаг даргын 29 захирамж

Үзэх
3 Дүүргийн Засаг даргын 33 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн Засаг даргын 41 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн Засаг даргын 42 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн Засаг даргын 51 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн Засаг даргын 53 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн Засаг даргын 60 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн Засаг даргын 64 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн Засаг даргын 83 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн Засаг даргын 84 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн Засаг даргын 108 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн Засаг даргын 109 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн Засаг даргын 110 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн Засаг даргын 146 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн Засаг даргын 128 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн Засаг даргын 133 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн Засаг даргын 134 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн Засаг даргын 135 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн Засаг даргын 150 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн Засаг даргын 153 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн Засаг даргын 154 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн Засаг даргын 155 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн Засаг даргын 160 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн Засаг даргын 162 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн Засаг даргын 179 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн Засаг даргын 184 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн Засаг даргын 196 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн Засаг даргын 197 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн Засаг даргын 198 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн Засаг даргын 203 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн Засаг даргын 204 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн Засаг даргын 217 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн Засаг даргын 223 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн Засаг даргын 231 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн Засаг даргын 233 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн Засаг даргын 234 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн Засаг даргын 235 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн Засаг даргын 238 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн Засаг даргын 247 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн Засаг даргын 255 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн Засаг даргын 258 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн Засаг даргын 271 захирамж Үзэх
44 Дүүргийн Засаг даргын 289 захирамж Үзэх
45 Дүүргийн Засаг даргын 295 захирамж Үзэх
46 Дүүргийн Засаг даргын 297 захирамж Үзэх
47 Дүүргийн Засаг даргын 298 захирамж Үзэх
48 Дүүргийн Засаг даргын 299 захирамж Үзэх
49 Дүүргийн Засаг даргын 308 захирамж Үзэх
50 Дүүргийн Засаг даргын 314 захирамж Үзэх
51 Дүүргийн Засаг даргын 329 захирамж Үзэх
52 Дүүргийн Засаг даргын 333 захирамж Үзэх
53 Дүүргийн Засаг даргын 337 захирамж Үзэх
54 Дүүргийн Засаг даргын 338 захирамж Үзэх
55 Дүүргийн Засаг даргын 345 захирамж Үзэх
56 Дүүргийн Засаг даргын 356 захирамж Үзэх
57 Дүүргийн Засаг даргын 364 захирамж Үзэх
58 Дүүргийн Засаг даргын 368 захирамж Үзэх
59 Дүүргийн Засаг даргын 369 захирамж Үзэх
60 Дүүргийн Засаг даргын 377 захирамж Үзэх
61 Дүүргийн Засаг даргын 379 захирамж Үзэх
62 Дүүргийн Засаг даргын 380 захирамж Үзэх

Хандалт

647141
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
497
2007
9613
647141

Таны IP: 54.146.195.24

Нийгмийн сүлжээ