Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
№Захирамжийн дугаар 
Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн Засаг даргын 09 захирамж Үзэх
2

Дүүргийн Засаг даргын 21 захирамж

Үзэх
3 Дүүргийн Засаг даргын 48 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн Засаг даргын 72 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн Засаг даргын 73 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн Засаг даргын 81 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн Засаг даргын 82 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн Засаг даргын 84 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн Засаг даргын 87 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн Засаг даргын 88 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн Засаг даргын 94 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн Засаг даргын 99 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн Засаг даргын 109 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн Засаг даргын 113 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн Засаг даргын 117 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн Засаг даргын 118 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн Засаг даргын 120 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн Засаг даргын 121 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн Засаг даргын 125 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн Засаг даргын 126 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн Засаг даргын 138 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн Засаг даргын 139 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн Засаг даргын 145 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн Засаг даргын 153 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн Засаг даргын 158 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн Засаг даргын 163 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн Засаг даргын 165 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн Засаг даргын 166 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн Засаг даргын 168 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн Засаг даргын 175 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн Засаг даргын 178 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн Засаг даргын 190 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн Засаг даргын 200 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн Засаг даргын 204 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн Засаг даргын 214 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн Засаг даргын 231 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн Засаг даргын 256 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн Засаг даргын 269 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн Засаг даргын 275 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн Засаг даргын 297 захирамж Үзэх

Хандалт

647126
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
482
1992
9598
647126

Таны IP: 54.146.195.24

Нийгмийн сүлжээ