Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
№Захирамжийн дугаар 
Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн Засаг даргын A10 захирамж Үзэх
2

Дүүргийн Засаг даргын Б13 захирамж

Үзэх
3 Дүүргийн Засаг даргын Б15 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн Засаг даргын Б31 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн Засаг даргын Б46 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн Засаг даргын Б51 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн Засаг даргын Б52 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн Засаг даргын Б53 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн Засаг даргын Б54 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн Засаг даргын Б59 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн Засаг даргын Б61 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн Засаг даргын Б63 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн Засаг даргын Б69 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн Засаг даргын Б71 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн Засаг даргын Б72 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн Засаг даргын Б74 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн Засаг даргын Б82 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн Засаг даргын Б85 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн Засаг даргын Б89 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн Засаг даргын Б95 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн Засаг даргын Б96 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн Засаг даргын Б97 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн Засаг даргын Б98 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн Засаг даргын Б99 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн Засаг даргын Б102 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн Засаг даргын Б103 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн Засаг даргын Б106 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн Засаг даргын Б107 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн Засаг даргын Б108 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн Засаг даргын Б109 захирамж Үзэх

Хандалт

647118
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
474
1984
9590
647118

Таны IP: 54.146.195.24

Нийгмийн сүлжээ