Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Хан-Уул дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
№Захирамжийн дугаар 
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн Засаг даргын 57 захирамж Үзэх
2

Дүүргийн Засаг даргын 65 захирамж

Үзэх
3 Дүүргийн Засаг даргын 66 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн Засаг даргын 67 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн Засаг даргын 131 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн Засаг даргын 136 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн Засаг даргын 144 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн Засаг даргын 145 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн Засаг даргын 206 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн Засаг даргын 210 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн Засаг даргын 277 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн Засаг даргын 278 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн Засаг даргын 279 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн Засаг даргын 285 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн Засаг даргын 301 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн Засаг даргын 302 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн Засаг даргын 303 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн Засаг даргын 304 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн Засаг даргын 305 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн Засаг даргын 328 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн Засаг даргын 348 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн Засаг даргын 349 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн Засаг даргын 350 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн Засаг даргын 351 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн Засаг даргын 352 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн Засаг даргын 353 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн Засаг даргын 354 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн Засаг даргын 355 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн Засаг даргын 381 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн Засаг даргын 382 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн Засаг даргын 392 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн Засаг даргын 393 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн Засаг даргын 394 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн Засаг даргын 401 захирамж Үзэх

Хандалт

690616
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
246
1017
14364
690616

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ