Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Хан-Уул дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
№Захирамжийн дугаар 
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн Засаг даргын 09 захирамж Үзэх
2

Дүүргийн Засаг даргын 10 захирамж

Үзэх
3 Дүүргийн Засаг даргын 11 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн Засаг даргын 18 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн Засаг даргын 21 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн Засаг даргын 22 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн Засаг даргын 23 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн Засаг даргын 43 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн Засаг даргын 44 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн Засаг даргын 47 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн Засаг даргын 60 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн Засаг даргын 65 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн Засаг даргын 66 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн Засаг даргын 76 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн Засаг даргын 77 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн Засаг даргын 89 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн Засаг даргын 93 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн Засаг даргын 94 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн Засаг даргын 96 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн Засаг даргын 105 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн Засаг даргын 106 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн Засаг даргын 107 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн Засаг даргын 109 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн Засаг даргын 114 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн Засаг даргын 120 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн Засаг даргын 121 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн Засаг даргын 131 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн Засаг даргын 132 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн Засаг даргын 134 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн Засаг даргын 135 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн Засаг даргын 136 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн Засаг даргын 137 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн Засаг даргын 138 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн Засаг даргын 162 захирамж Үзэх

Хандалт

690608
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
238
1009
14356
690608

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ