Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Хан-Уул дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
№Захирамжийн дугаар 
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн Засаг даргын 20 захирамж Үзэх
2

Дүүргийн Засаг даргын 34 захирамж

Үзэх
3 Дүүргийн Засаг даргын 39 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн Засаг даргын 59 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн Засаг даргын 64 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн Засаг даргын 72 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн Засаг даргын 73 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн Засаг даргын 76 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн Засаг даргын 77 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн Засаг даргын 90 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн Засаг даргын 99 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн Засаг даргын 103 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн Засаг даргын 118 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн Засаг даргын 120 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн Засаг даргын 121 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн Засаг даргын 122 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн Засаг даргын 131 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн Засаг даргын 139 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн Засаг даргын 148 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн Засаг даргын 151 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн Засаг даргын 152 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн Засаг даргын 166 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн Засаг даргын 174 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн Засаг даргын 175 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн Засаг даргын 186 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн Засаг даргын 191 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн Засаг даргын 197 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн Засаг даргын 251 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн Засаг даргын 264 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн Засаг даргын 267 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн Засаг даргын 277 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн Засаг даргын 280 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн Засаг даргын 281 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн Засаг даргын 282 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн Засаг даргын 283 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн Засаг даргын 289 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн Засаг даргын 305 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн Засаг даргын 310 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн Засаг даргын 311 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн Засаг даргын 313 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн Засаг даргын 319 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн Засаг даргын 330 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн Засаг даргын 334 захирамж Үзэх
44 Дүүргийн Засаг даргын 352 захирамж Үзэх
45 Дүүргийн Засаг даргын 400 захирамж Үзэх
46 Дүүргийн Засаг даргын 444 захирамж Үзэх
47 Дүүргийн Засаг даргын 447 захирамж Үзэх
48 Дүүргийн Засаг даргын 487 захирамж Үзэх
49 Дүүргийн Засаг даргын 522 захирамж Үзэх
50 Дүүргийн Засаг даргын 537 захирамж Үзэх

Хандалт

690520
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
150
921
14268
690520

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ