Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Хан-Уул дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
№Захирамжийн дугаар 
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн Засаг даргын 64 захирамж Үзэх
2

Дүүргийн Засаг даргын 79 захирамж

Үзэх
3 Дүүргийн Засаг даргын 88 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн Засаг даргын 96 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн Засаг даргын 113 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн Засаг даргын 122 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн Засаг даргын 131 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн Засаг даргын 140 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн Засаг даргын 151 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн Засаг даргын 152 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн Засаг даргын 183 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн Засаг даргын 185 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн Засаг даргын 191 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн Засаг даргын 237 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн Засаг даргын 238 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн Засаг даргын 239 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн Засаг даргын 240 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн Засаг даргын 259 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн Засаг даргын 260 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн Засаг даргын 280 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн Засаг даргын 322 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн Засаг даргын 344 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн Засаг даргын 362 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн Засаг даргын 379 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн Засаг даргын 389 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн Засаг даргын 413 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн Засаг даргын 420 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн Засаг даргын 466 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн Засаг даргын 495 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн Засаг даргын 524 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн Засаг даргын 569 захирамж Үзэх

Хандалт

690500
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
130
901
14248
690500

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ