Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
№Захирамжийн дугаар 
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн засаг даргын А/62 захирамж Үзэх
2 Дүүргийн засаг даргын A/69 захирамж Үзэх
3 Дүүргийн засаг даргын A/76 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн засаг даргын A/98 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн засаг даргын A/104 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн засаг даргын A/105 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн засаг даргын A/107 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн засаг даргын A/108 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн засаг даргын A/112 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн засаг даргын A/142 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн засаг даргын A/144 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн засаг даргын A/150 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн засаг даргын A/151 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн засаг даргын A/160 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн засаг даргын A/162 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн засаг даргын A/163 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн засаг даргын A/174 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн засаг даргын A/175 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн засаг даргын A/178 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн засаг даргын A/188 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн засаг даргын A/189 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн засаг даргын A/190 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн засаг даргын A/218 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн засаг даргын A/226 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн засаг даргын A/227 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн засаг даргын A/232 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн засаг даргын A/233 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн засаг даргын A/234 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн засаг даргын A/242 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн засаг даргын A/252 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн засаг даргын A/253 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн засаг даргын A/254 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн засаг даргын A/255 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн засаг даргын A/279 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн засаг даргын A/285 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн засаг даргын A/286 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн засаг даргын A/287 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн засаг даргын A/292 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн засаг даргын A/310 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн засаг даргын A/311 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн засаг даргын A/312 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн засаг даргын A/323 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн засаг даргын A/326 захирамж Үзэх
44 Дүүргийн засаг даргын A/338 захирамж Үзэх
45 Дүүргийн засаг даргын A/339 захирамж Үзэх
46 Дүүргийн засаг даргын A/340 захирамж Үзэх
47 Дүүргийн засаг даргын A/341 захирамж Үзэх
48 Дүүргийн засаг даргын A/342 захирамж Үзэх
49 Дүүргийн засаг даргын A/354 захирамж Үзэх
50 Дүүргийн засаг даргын A/355 захирамж Үзэх
51 Дүүргийн засаг даргын A/360 захирамж Үзэх
52 Дүүргийн засаг даргын A/361 захирамж Үзэх
53 Дүүргийн засаг даргын A/362 захирамж Үзэх

Хандалт

647660
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
287
2526
10132
647660

Таны IP: 54.221.9.6

Нийгмийн сүлжээ