Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
№Захирамжийн дугаар 
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн засаг даргын А/14 захирамж Үзэх
2 Дүүргийн засаг даргын A/15 захирамж Үзэх
3 Дүүргийн засаг даргын A/30 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн засаг даргын A/32 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн засаг даргын A/49 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн засаг даргын A/50 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн засаг даргын A/51 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн засаг даргын A/57 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн засаг даргын A/76 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн засаг даргын A/77 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн засаг даргын A/78 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн засаг даргын A/79 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн засаг даргын A/92 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн засаг даргын A/99 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн засаг даргын A/100 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн засаг даргын A/102 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн засаг даргын A/113 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн засаг даргын A/114 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн засаг даргын A/117 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн засаг даргын A/150 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн засаг даргын A/151 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн засаг даргын A/152 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн засаг даргын A/153 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн засаг даргын A/154 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн засаг даргын A/164 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн засаг даргын A/165 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн засаг даргын A/166 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн засаг даргын A/168 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн засаг даргын A/169 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн засаг даргын A/170 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн засаг даргын A/171 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн засаг даргын A/176 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн засаг даргын A/186 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн засаг даргын A/187 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн засаг даргын A/188 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн засаг даргын A/196 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн засаг даргын A/197 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн засаг даргын A/198 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн засаг даргын A/199 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн засаг даргын A/213 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн засаг даргын A/222 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн засаг даргын A/228 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн засаг даргын A/238 захирамж Үзэх
44 Дүүргийн засаг даргын A/244 захирамж Үзэх
45 Дүүргийн засаг даргын A/245 захирамж Үзэх
46 Дүүргийн засаг даргын A/246 захирамж Үзэх
47 Дүүргийн засаг даргын A/250 захирамж Үзэх
48  Дүүргийн засаг даргын A/299 захирамж Үзэх
49 Дүүргийн засаг даргын A/300 захирамж Үзэх
50 Дүүргийн засаг даргын A/13 захирамж Үзэх

Хандалт

647656
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
283
2522
10128
647656

Таны IP: 54.221.9.6

Нийгмийн сүлжээ