Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
№Захирамжийн дугаар 
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн засаг даргын А/08 захирамж Үзэх
2 Дүүргийн засаг даргын A/24 захирамж Үзэх
3 Дүүргийн засаг даргын A/25 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн засаг даргын A/26 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн засаг даргын A/27 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн засаг даргын A/33 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн засаг даргын A/64 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн засаг даргын A/66 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн засаг даргын A/84 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн засаг даргын A/85 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн засаг даргын A/90 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн засаг даргын A/91 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн засаг даргын A/119 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн засаг даргын A/120 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн засаг даргын A/121 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн засаг даргын A/122 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн засаг даргын A/138 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн засаг даргын A/139 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн засаг даргын A/142 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн засаг даргын A/143 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн засаг даргын A/160 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн засаг даргын A/161 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн засаг даргын A/162 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн засаг даргын A/171 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн засаг даргын A/200 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн засаг даргын A/204 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн засаг даргын A/205 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн засаг даргын A/206 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн засаг даргын A/207 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн засаг даргын A/241 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн засаг даргын A/242 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн засаг даргын A/243 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн засаг даргын A/244 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн засаг даргын A/245 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн засаг даргын A/296 захирамж Үзэх

Хандалт

647649
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
276
2515
10121
647649

Таны IP: 54.221.9.6

Нийгмийн сүлжээ