Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
№Захирамжийн дугаар
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн засаг даргын А/15 захирамж Үзэх
2 Дүүргийн засаг даргын A/16 захирамж Үзэх
3 Дүүргийн засаг даргын A/17 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн засаг даргын A/18 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн засаг даргын A/30 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн засаг даргын A/38 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн засаг даргын A/39 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн засаг даргын A/42 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн засаг даргын A/67 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн засаг даргын A/79 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн засаг даргын A/80 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн засаг даргын A/81 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн засаг даргын A/82 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн засаг даргын A/83 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн засаг даргын A/103 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн засаг даргын A/112 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн засаг даргын A/113 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн засаг даргын A/114 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн засаг даргын A/117 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн засаг даргын A/130 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн засаг даргын A/158 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн засаг даргын A/159 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн засаг даргын A/160 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн засаг даргын A/161 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн засаг даргын A/162 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн засаг даргын A/163 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн засаг даргын A/164 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн засаг даргын A/170 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн засаг даргын A/171 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн засаг даргын A/172 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн засаг даргын A/188 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн засаг даргын A/190 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн засаг даргын A/198 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн засаг даргын A/207 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн засаг даргын A/208 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн засаг даргын A/209 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн засаг даргын A/210 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн засаг даргын A/223 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн засаг даргын A/237 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн засаг даргын A/252 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн засаг даргын A/253 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн засаг даргын A/254 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн засаг даргын A/255 захирамж Үзэх
44 Дүүргийн засаг даргын A/256 захирамж Үзэх
45 Дүүргийн засаг даргын A/284 захирамж Үзэх

Хандалт

647640
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
267
2506
10112
647640

Таны IP: 54.221.9.6

Нийгмийн сүлжээ