Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
№Захирамжийн дугаар 
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн засаг даргын А/58 захирамж Үзэх
2 Дүүргийн засаг даргын A/140 захирамж Үзэх
3 Дүүргийн засаг даргын A/171 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн засаг даргын A/08 1-5 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн засаг даргын A/09 6-8 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн засаг даргын A/10 9-10 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн засаг даргын A/31 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн засаг даргын A/33 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн засаг даргын A/35 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн засаг даргын A/36 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн засаг даргын A/57 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн засаг даргын A/63 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн засаг даргын A/82 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн засаг даргын A/83 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн засаг даргын A/84 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн засаг даргын A/87 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн засаг даргын A/96 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн засаг даргын A/97 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн засаг даргын A/100 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн засаг даргын A/113 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн засаг даргын A/114 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн засаг даргын A/142 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн засаг даргын A/150 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн засаг даргын A/151 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн засаг даргын A/152 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн засаг даргын A/153 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн засаг даргын A/154 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн засаг даргын A/155 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн засаг даргын A/156 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн засаг даргын A/157 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн засаг даргын A/172 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн засаг даргын A/174 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн засаг даргын A/180 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн засаг даргын A/181 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн засаг даргын A/188 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн засаг даргын A/194 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн засаг даргын A/212 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн засаг даргын A/213 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн засаг даргын A/214 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн засаг даргын A/215 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн засаг даргын A/226 захирамж Үзэх

Хандалт

647086
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
442
1952
9558
647086

Таны IP: 54.146.195.24

Нийгмийн сүлжээ