Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
№Захирамжийн дугаар 
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн засаг даргын А/07 захирамж Үзэх
2 Дүүргийн засаг даргын A/32 захирамж Үзэх
3 Дүүргийн засаг даргын A/53 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн засаг даргын A/58 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн засаг даргын A/74 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн засаг даргын A/75 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн засаг даргын A/83 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн засаг даргын A/99 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн засаг даргын A/121 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн засаг даргын A/122 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн засаг даргын A/124 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн засаг даргын A/130 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн засаг даргын A/144 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн засаг даргын A/147 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн засаг даргын A/148 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн засаг даргын A/149 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн засаг даргын A/150 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн засаг даргын A/151 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн засаг даргын A/169 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн засаг даргын A/170 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн засаг даргын A/171 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн засаг даргын A/172 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн засаг даргын A/173 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн засаг даргын A/174 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн засаг даргын A/180 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн засаг даргын A/194 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн засаг даргын A/202 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн засаг даргын A/203 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн засаг даргын A/204 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн засаг даргын A/217 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн засаг даргын A/218 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн засаг даргын A/231 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн засаг даргын A/233 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн засаг даргын A/234 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн засаг даргын A/235 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн засаг даргын A/249 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн засаг даргын A/250 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн засаг даргын A/251 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн засаг даргын A/252 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн засаг даргын A/253 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн засаг даргын A/259 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн засаг даргын A/288 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн засаг даргын A/294 захирамж Үзэх

Хандалт

647082
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
438
1948
9554
647082

Таны IP: 54.146.195.24

Нийгмийн сүлжээ