Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
№Захирамжийн дугаар 
Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн Засаг даргын 23 захирамж Үзэх
2

Дүүргийн Засаг даргын 50 захирамж

Үзэх
3 Дүүргийн Засаг даргын 51 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн Засаг даргын 95 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн Засаг даргын 96 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн Засаг даргын 104 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн Засаг даргын 135 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн Засаг даргын 136 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн Засаг даргын 164 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн Засаг даргын 165 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн Засаг даргын 181 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн Засаг даргын 210 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн Засаг даргын 211 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн Засаг даргын 212 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн Засаг даргын 257 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн Засаг даргын 258 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн Засаг даргын 259 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн Засаг даргын 261 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн Засаг даргын 279 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн Засаг даргын 307 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн Засаг даргын 308 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн Засаг даргын 363 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн Засаг даргын 374 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн Засаг даргын 375 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн Засаг даргын 384 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн Засаг даргын 431 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн Засаг даргын 450 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн Засаг даргын 451 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн Засаг даргын 465 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн Засаг даргын 466 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн Засаг даргын 473 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн Засаг даргын 475 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн Засаг даргын 494 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн Засаг даргын 521 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн Засаг даргын 522 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн Засаг даргын 523 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн Засаг даргын 524 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн Засаг даргын 527 захирамж Үзэх

Хандалт

690489
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
119
890
14237
690489

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ