Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
№Захирамжийн дугаар 
Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн Засаг даргын 15 захирамж Үзэх
2

Дүүргийн Засаг даргын 47 захирамж

Үзэх
3 Дүүргийн Засаг даргын 48 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн Засаг даргын 49 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн Засаг даргын 57 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн Засаг даргын 58 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн Засаг даргын 59 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн Засаг даргын 71 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн Засаг даргын 105 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн Засаг даргын 114 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн Засаг даргын 115 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн Засаг даргын 116 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн Засаг даргын 117 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн Засаг даргын 127 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн Засаг даргын 130 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн Засаг даргын 173 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн Засаг даргын 194 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн Засаг даргын 195 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн Засаг даргын 196 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн Засаг даргын 197 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн Засаг даргын 198 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн Засаг даргын 215 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн Засаг даргын 216 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн Засаг даргын 217 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн Засаг даргын 218 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн Засаг даргын 219 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн Засаг даргын 220 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн Засаг даргын 234 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн Засаг даргын 260 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн Засаг даргын 263 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн Засаг даргын 264 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн Засаг даргын 264 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн Засаг даргын 265 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн Засаг даргын 267 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн Засаг даргын 331 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн Засаг даргын 332 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн Засаг даргын 333 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн Засаг даргын 334 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн Засаг даргын 335 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн Засаг даргын 338 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн Засаг даргын 346 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн Засаг даргын 366 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн Засаг даргын 390 захирамж Үзэх
44 Дүүргийн Засаг даргын 398 захирамж Үзэх
45 Дүүргийн Засаг даргын 399 захирамж Үзэх
46 Дүүргийн Засаг даргын 401 захирамж Үзэх
47 Дүүргийн Засаг даргын 438 захирамж Үзэх
48 Дүүргийн Засаг даргын 439 захирамж Үзэх

Хандалт

690483
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
113
884
14231
690483

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ