Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
№Захирамжийн дугаар 
Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн Засаг даргын 64 захирамж Үзэх
2

Дүүргийн Засаг даргын 65 захирамж

Үзэх
3 Дүүргийн Засаг даргын 71 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн Засаг даргын 72 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн Засаг даргын 73 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн Засаг даргын 98 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн Засаг даргын 102 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн Засаг даргын 110 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн Засаг даргын 111 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн Засаг даргын 124 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн Засаг даргын 141 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн Засаг даргын 164 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн Засаг даргын 165 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн Засаг даргын 166 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн Засаг даргын 167 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн Засаг даргын 175 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн Засаг даргын 190 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн Засаг даргын 191 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн Засаг даргын 192 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн Засаг даргын 193 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн Засаг даргын 208 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн Засаг даргын 209 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн Засаг даргын 212 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн Засаг даргын 214 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн Засаг даргын 231 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн Засаг даргын 215 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн Засаг даргын 216 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн Засаг даргын 265 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн Засаг даргын 271 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн Засаг даргын 272 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн Засаг даргын 273 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн Засаг даргын 274 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн Засаг даргын 308 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн Засаг даргын 309 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн Засаг даргын 311 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн Засаг даргын 315 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн Засаг даргын 316 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн Засаг даргын 341 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн Засаг даргын 342 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн Засаг даргын 343 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн Засаг даргын 344 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн Засаг даргын 356 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн Засаг даргын 373 захирамж Үзэх
44 Дүүргийн Засаг даргын 374 захирамж Үзэх
45 Дүүргийн Засаг даргын 375 захирамж Үзэх
46 Дүүргийн Засаг даргын 386 захирамж Үзэх
47 Дүүргийн Засаг даргын 387 захирамж Үзэх
48 Дүүргийн Засаг даргын 401 захирамж Үзэх
49 Дүүргийн Засаг даргын 402 захирамж Үзэх
50 Дүүргийн Засаг даргын 403 захирамж Үзэх
51 Дүүргийн Засаг даргын 404 захирамж Үзэх
52 Дүүргийн Засаг даргын 405 захирамж Үзэх
53 Дүүргийн Засаг даргын 424 захирамж Үзэх
54 Дүүргийн Засаг даргын 442 захирамж Үзэх
55 Дүүргийн Засаг даргын 443 захирамж Үзэх
56 Дүүргийн Засаг даргын 444 захирамж Үзэх
57 Дүүргийн Засаг даргын 445 захирамж Үзэх
58 Дүүргийн Засаг даргын 446 захирамж Үзэх

Хандалт

690476
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
106
877
14224
690476

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ