Нэвтрэх
Бүртгүүлэх

Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын захирамж
№Захирамжийн дугаар 
Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 Дүүргийн Засаг даргын 22 захирамж Үзэх
2

Дүүргийн Засаг даргын 23 захирамж

Үзэх
3 Дүүргийн Засаг даргын 24 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн Засаг даргын 25 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн Засаг даргын 26 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн Засаг даргын 57 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн Засаг даргын 64 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн Засаг даргын 65 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн Засаг даргын 66 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн Засаг даргын 67 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн Засаг даргын 68 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн Засаг даргын 96 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн Засаг даргын 108 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн Засаг даргын 116 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн Засаг даргын 117 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн Засаг даргын 118 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн Засаг даргын 119 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн Засаг даргын 122 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн Засаг даргын 146 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн Засаг даргын 154 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн Засаг даргын 169 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн Засаг даргын 170 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн Засаг даргын 190 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн Засаг даргын 194 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн Засаг даргын 199 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн Засаг даргын 227 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн Засаг даргын 228 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн Засаг даргын 229 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн Засаг даргын 230 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн Засаг даргын 254 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн Засаг даргын 261 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн Засаг даргын 262 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн Засаг даргын 263 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн Засаг даргын 316 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн Засаг даргын 318 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн Засаг даргын 319 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн Засаг даргын 320 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн Засаг даргын 321 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн Засаг даргын 322 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн Засаг даргын 323 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн Засаг даргын 327 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн Засаг даргын 334 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн Засаг даргын 362 захирамж Үзэх
44 Дүүргийн Засаг даргын 365 захирамж Үзэх
45 Дүүргийн Засаг даргын 366 захирамж Үзэх
46 Дүүргийн Засаг даргын 368 захирамж Үзэх
47 Дүүргийн Засаг даргын 369 захирамж Үзэх
48 Дүүргийн Засаг даргын 370 захирамж Үзэх
49 Дүүргийн Засаг даргын 385 захирамж Үзэх
50 Дүүргийн Засаг даргын 386 захирамж Үзэх
51 Дүүргийн Засаг даргын 387 захирамж Үзэх
52 Дүүргийн Засаг даргын 388 захирамж Үзэх
53 Дүүргийн Засаг даргын 404 захирамж Үзэх
54 Дүүргийн Засаг даргын 410 захирамж Үзэх
55 Дүүргийн Засаг даргын 439 захирамж Үзэх
56 Дүүргийн Засаг даргын 451 захирамж Үзэх
57 Дүүргийн Засаг даргын 480 захирамж Үзэх
58 Дүүргийн Засаг даргын 455 захирамж Үзэх
59 Дүүргийн Засаг даргын 456 захирамж Үзэх
60 Дүүргийн Засаг даргын 459 захирамж Үзэх
61 Дүүргийн Засаг даргын 463 захирамж Үзэх

Хандалт

468063
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
50
3082
21696
468063

Таны IP: 54.158.241.146

Facebook