Нэвтрэх
Бүртгүүлэх

Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Баянгол дүүргийн засаг даргын захирамж
№Захирамжийн дугаар 
Баянгол дүүргийн Засаг даргын захирамж
1 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a05 захирамж Үзэх
2 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a08 захирамж Үзэх
3 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a44 захирамж Үзэх
4 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a135 захирамж Үзэх
5 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a136 захирамж Үзэх
6 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a143 захирамж Үзэх
7 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a144 захирамж Үзэх
8 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a145 захирамж Үзэх
9 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a171 захирамж Үзэх
10 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a180 захирамж Үзэх
11 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a207 захирамж Үзэх
12 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a239 захирамж Үзэх
13 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a242 захирамж Үзэх
14 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a243 захирамж Үзэх
15 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a254 захирамж Үзэх
16 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a255 захирамж Үзэх
17 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a256 захирамж Үзэх
18 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a281 захирамж Үзэх
19 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a301 захирамж Үзэх
20 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a315 захирамж Үзэх
21 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a319 захирамж Үзэх
22 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a367 захирамж Үзэх
21 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a380 захирамж Үзэх
22 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a381 захирамж Үзэх
23 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a391 захирамж Үзэх
24 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a430 захирамж Үзэх
25 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a437 захирамж Үзэх
26 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a441 захирамж Үзэх
27 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a442 захирамж Үзэх
28 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a443 захирамж Үзэх
29 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a462 захирамж Үзэх
30 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a463 захирамж Үзэх
31 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a472 захирамж Үзэх
32 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a477 захирамж Үзэх
33 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a490 захирамж Үзэх
34 2012 оны Дүүргийн засаг даргын a494 захирамж Үзэх
35 2012 оны Дүүргийн засаг даргын b03 захирамж Үзэх
36 2012 оны Дүүргийн засаг даргын b04 захирамж Үзэх
37 2012 оны Дүүргийн засаг даргын b07 захирамж Үзэх
38 2012 оны Дүүргийн засаг даргын b12 захирамж Үзэх
39 2012 оны Дүүргийн засаг даргын b27 захирамж Үзэх
40 2012 оны Дүүргийн засаг даргын b34 захирамж Үзэх
41 2012 оны Дүүргийн засаг даргын b37 захирамж Үзэх
40 2012 оны Дүүргийн засаг даргын b38 захирамж Үзэх
41 2012 оны Дүүргийн засаг даргын b121 захирамж Үзэх

Хандалт

514820
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
406
1064
12975
514820

Таны IP: 23.20.7.34

Facebook