Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Баянзүрх дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын захирамж
Захирамжийн дугаар  
1 Дүүргийн засаг даргын A/139 захирамж Үзэх
2 Дүүргийн засаг даргын A/184 захирамж Үзэх
3 Дүүргийн засаг даргын A/185 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн засаг даргын A/192 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн засаг даргын A/197 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн засаг даргын A/198 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн засаг даргын A/199 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн засаг даргын A/200 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн засаг даргын A/203 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн засаг даргын A/204 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн засаг даргын A/205 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн засаг даргын A/210 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн засаг даргын A/213 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн засаг даргын A/214 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн засаг даргын A/215 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн засаг даргын A/244 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн засаг даргын A/255 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн засаг даргын A/266 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн засаг даргын A/267 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн засаг даргын A/280 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн засаг даргын A/281 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн засаг даргын A/282 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн засаг даргын A/288 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн засаг даргын A/299 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн засаг даргын A/293 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн засаг даргын A/295 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн засаг даргын A/298 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн засаг даргын A/300 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн засаг даргын A/301 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн засаг даргын A/302 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн засаг даргын A/303 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн засаг даргын A/309 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн засаг даргын A/325 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн засаг даргын A/327 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн засаг даргын A/325 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн засаг даргын A/328 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн засаг даргын A/336 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн засаг даргын A/337 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн засаг даргын A/345 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн засаг даргын A/352 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн засаг даргын A/353 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн засаг даргын A/354 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн засаг даргын A/355 захирамж Үзэх
44 Дүүргийн засаг даргын A/356 захирамж Үзэх
45 Дүүргийн засаг даргын A/357 захирамж Үзэх
46 Дүүргийн засаг даргын A/358 захирамж Үзэх
47 Дүүргийн засаг даргын A/359 захирамж Үзэх
48 Дүүргийн засаг даргын A/364 захирамж Үзэх
49 Дүүргийн засаг даргын A/368 захирамж Үзэх
50 Дүүргийн засаг даргын A/369 захирамж Үзэх
51 Дүүргийн засаг даргын A/370 захирамж Үзэх
52 Дүүргийн засаг даргын A/371 захирамж Үзэх
53 Дүүргийн засаг даргын A/385 захирамж Үзэх
54 Дүүргийн засаг даргын A/386 захирамж Үзэх
55 Дүүргийн засаг даргын A/387 захирамж Үзэх
56 Дүүргийн засаг даргын A/388 захирамж Үзэх
57 Дүүргийн засаг даргын A/389 захирамж Үзэх
58 Дүүргийн засаг даргын A/390 захирамж Үзэх
59 Дүүргийн засаг даргын A/411 захирамж Үзэх
60 Дүүргийн засаг даргын A/414 захирамж Үзэх
61 Дүүргийн засаг даргын A/430 захирамж Үзэх
62 Дүүргийн засаг даргын A/432 захирамж Үзэх
63 Дүүргийн засаг даргын A/433 захирамж Үзэх
64 Дүүргийн засаг даргын A/440 захирамж Үзэх
65 Дүүргийн засаг даргын A/441 захирамж Үзэх
66 Дүүргийн засаг даргын A/443 захирамж Үзэх
67 Дүүргийн засаг даргын A/448 захирамж Үзэх
68 Дүүргийн засаг даргын A/449 захирамж Үзэх
69 Дүүргийн засаг даргын A/450 захирамж Үзэх
70 Дүүргийн засаг даргын A/451 захирамж Үзэх
71 Дүүргийн засаг даргын A/485 захирамж Үзэх
72 Дүүргийн засаг даргын A/505 захирамж Үзэх
73 Дүүргийн засаг даргын A/506 захирамж Үзэх
74 Дүүргийн засаг даргын A/507 захирамж Үзэх
75 Дүүргийн засаг даргын A/508 захирамж Үзэх
76 Дүүргийн засаг даргын A/509 захирамж Үзэх
77 Дүүргийн засаг даргын A/510 захирамж Үзэх
78 Дүүргийн засаг даргын A/511 захирамж Үзэх
79 Дүүргийн засаг даргын A/515 захирамж Үзэх
80 Дүүргийн засаг даргын A/516 захирамж Үзэх
81 Дүүргийн засаг даргын A/517 захирамж Үзэх
82 Дүүргийн засаг даргын A/523 захирамж Үзэх
83 Дүүргийн засаг даргын A/525 захирамж Үзэх
84 Дүүргийн засаг даргын A/526 захирамж Үзэх
85 Дүүргийн засаг даргын A/527 захирамж Үзэх
86 Дүүргийн засаг даргын A/528 захирамж Үзэх
87 Дүүргийн засаг даргын A/535 захирамж Үзэх
88 Дүүргийн засаг даргын A/548 захирамж Үзэх
89 Дүүргийн засаг даргын A/522 захирамж Үзэх
90 Дүүргийн засаг даргын A/547 захирамж Үзэх
91 Дүүргийн засаг даргын A/549 захирамж Үзэх
92 Дүүргийн засаг даргын A/550 захирамж Үзэх
93 Дүүргийн засаг даргын A/551 захирамж Үзэх
94 Дүүргийн засаг даргын A/615 захирамж Үзэх
95 Дүүргийн засаг даргын A/616 захирамж Үзэх
96 Дүүргийн засаг даргын A/573 захирамж Үзэх
97 Дүүргийн засаг даргын A/575 захирамж Үзэх
98 Дүүргийн засаг даргын A/576 захирамж Үзэх
99 Дүүргийн засаг даргын A/622 захирамж Үзэх
100 Дүүргийн засаг даргын A/623 захирамж Үзэх
101 Дүүргийн засаг даргын A/624 захирамж Үзэх
102 Дүүргийн засаг даргын A/625 захирамж Үзэх
103 Дүүргийн засаг даргын A/626 захирамж Үзэх

Хандалт

690482
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
112
883
14230
690482

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ