Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Баянзүрх дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын захирамж
Захирамжийн дугаар  
1 Дүүргийн засаг даргын A13 захирамж Үзэх
2 Дүүргийн засаг даргын A42 захирамж Үзэх
3 Дүүргийн засаг даргын A43 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн засаг даргын A44 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн засаг даргын A45 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн засаг даргын A46 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн засаг даргын A55 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн засаг даргын A63 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн засаг даргын A105 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн засаг даргын A107 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн засаг даргын A111 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн засаг даргын A112 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн засаг даргын A113 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн засаг даргын A116 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн засаг даргын A117 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн засаг даргын A145 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн засаг даргын A135 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн засаг даргын A138 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн засаг даргын A139 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн засаг даргын A141 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн засаг даргын A143 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн засаг даргын A146 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн засаг даргын A149 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн засаг даргын A154 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн засаг даргын A161 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн засаг даргын A162 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн засаг даргын A163 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн засаг даргын A166 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн засаг даргын A164 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн засаг даргын A165 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн засаг даргын A167 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн засаг даргын A168 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн засаг даргын A202 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн засаг даргын A203 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн засаг даргын A204 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн засаг даргын A209 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн засаг даргын A222 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн засаг даргын A223 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн засаг даргын A225 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн засаг даргын A227 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн засаг даргын A228 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн засаг даргын A230 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн засаг даргын A232 захирамж Үзэх
44 Дүүргийн засаг даргын A251 захирамж Үзэх
45 Дүүргийн засаг даргын A270 захирамж Үзэх
46 Дүүргийн засаг даргын A271 захирамж Үзэх
47 Дүүргийн засаг даргын A296 захирамж Үзэх
48 Дүүргийн засаг даргын A299 захирамж Үзэх
49 Дүүргийн засаг даргын A300 захирамж Үзэх
50 Дүүргийн засаг даргын A301 захирамж Үзэх
51 Дүүргийн засаг даргын A302 захирамж Үзэх
52 Дүүргийн засаг даргын A303 захирамж Үзэх
53 Дүүргийн засаг даргын A310 захирамж Үзэх
54 Дүүргийн засаг даргын A336 захирамж Үзэх
55 Дүүргийн засаг даргын A341 захирамж Үзэх
56 Дүүргийн засаг даргын A343 захирамж Үзэх
57 Дүүргийн засаг даргын A356 захирамж Үзэх
58 Дүүргийн засаг даргын A357 захирамж Үзэх
59 Дүүргийн засаг даргын A360 захирамж Үзэх
60 Дүүргийн засаг даргын A361 захирамж Үзэх
61 Дүүргийн засаг даргын A390 захирамж Үзэх
62 Дүүргийн засаг даргын A391 захирамж Үзэх
63 Дүүргийн засаг даргын A394 захирамж Үзэх
64 Дүүргийн засаг даргын A395 захирамж Үзэх
65 Дүүргийн засаг даргын A403 захирамж Үзэх
66 Дүүргийн засаг даргын A406 захирамж Үзэх
67 Дүүргийн засаг даргын A409 захирамж Үзэх

Хандалт

690475
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
105
876
14223
690475

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ