Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Баянзүрх дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын захирамж
Захирамжийн дугаар  
1 Дүүргийн засаг даргын 07 захирамж Үзэх
Дүүргийн засаг даргын 09 захирамж Үзэх
3 Дүүргийн засаг даргын 47 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн засаг даргын 48 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн засаг даргын 49 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн засаг даргын 51 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн засаг даргын 50 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн засаг даргын 65 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн засаг даргын 66 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн засаг даргын 82 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн засаг даргын 97 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн засаг даргын 109 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн засаг даргын 115 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн засаг даргын 123 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн засаг даргын 124 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн засаг даргын 125 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн засаг даргын 126 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн засаг даргын 127 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн засаг даргын 130 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн засаг даргын 140 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн засаг даргын 141 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн засаг даргын 142 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн засаг даргын 150 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн засаг даргын 152 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн засаг даргын 155 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн засаг даргын 156 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн засаг даргын 187 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн засаг даргын 206 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн засаг даргын 207 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн засаг даргын 208 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн засаг даргын 219 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн засаг даргын 231 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн засаг даргын 244 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн засаг даргын 246 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн засаг даргын 253 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн засаг даргын 262 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн засаг даргын 263 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн засаг даргын 264 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн засаг даргын 265 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн засаг даргын 274 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн засаг даргын 310 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн засаг даргын 342 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн засаг даргын 345 захирамж Үзэх
44 Дүүргийн засаг даргын 346 захирамж Үзэх
45 Дүүргийн засаг даргын 347 захирамж Үзэх
46 Дүүргийн засаг даргын 348 захирамж Үзэх
47 Дүүргийн засаг даргын 355 захирамж Үзэх
48 Дүүргийн засаг даргын 365 захирамж Үзэх
49 Дүүргийн засаг даргын 381 захирамж Үзэх
50 Дүүргийн засаг даргын 392 захирамж Үзэх
51 Дүүргийн засаг даргын 393 захирамж Үзэх
52 Дүүргийн засаг даргын 411 захирамж Үзэх
53 Дүүргийн засаг даргын 412 захирамж Үзэх
54 Дүүргийн засаг даргын 413 захирамж Үзэх
55 Дүүргийн засаг даргын 415 захирамж Үзэх
56 Дүүргийн засаг даргын 414 захирамж Үзэх
57 Дүүргийн засаг даргын 423 захирамж Үзэх
58 Дүүргийн засаг даргын 428 захирамж Үзэх
59 Дүүргийн засаг даргын 430 захирамж Үзэх
60 Дүүргийн засаг даргын 455 захирамж Үзэх
61 Дүүргийн засаг даргын 449 захирамж Үзэх
62 Дүүргийн засаг даргын 456 захирамж Үзэх
63 Дүүргийн засаг даргын 457 захирамж Үзэх
64 Дүүргийн засаг даргын 479 захирамж Үзэх
65 Дүүргийн засаг даргын 480 захирамж Үзэх
66 Дүүргийн засаг даргын 481 захирамж Үзэх
67 Дүүргийн засаг даргын 482 захирамж Үзэх
68 Дүүргийн засаг даргын 483 захирамж Үзэх
69 Дүүргийн засаг даргын 484 захирамж Үзэх
70 Дүүргийн засаг даргын 498 захирамж Үзэх
71 Дүүргийн засаг даргын 505 захирамж Үзэх
72 Дүүргийн засаг даргын 536 захирамж Үзэх
73 Дүүргийн засаг даргын 548 захирамж Үзэх
74 Дүүргийн засаг даргын 549 захирамж Үзэх
75 Дүүргийн засаг даргын 550 захирамж Үзэх
76 Дүүргийн засаг даргын 551 захирамж Үзэх
77 Дүүргийн засаг даргын 552 захирамж Үзэх
78 Дүүргийн засаг даргын 553 захирамж Үзэх
79 Дүүргийн засаг даргын 573 захирамж Үзэх
80 Дүүргийн засаг даргын 574 захирамж Үзэх
81 Дүүргийн засаг даргын 575 захирамж Үзэх
82 Дүүргийн засаг даргын 576 захирамж Үзэх
83 Дүүргийн засаг даргын 577 захирамж Үзэх

Хандалт

690623
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
253
1024
14371
690623

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ