Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Баянзүрх дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын захирамж
Захирамжийн дугаар  
1 Дүүргийн засаг даргын 37 захирамж Үзэх
2 Дүүргийн засаг даргын 38 захирамж Үзэх
3 Дүүргийн засаг даргын 39 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн засаг даргын 56 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн засаг даргын 57 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн засаг даргын 58 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн засаг даргын 61 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн засаг даргын 80 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн засаг даргын 98 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн засаг даргын 99 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн засаг даргын 118 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн засаг даргын 124 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн засаг даргын 125 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн засаг даргын 126 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн засаг даргын 133 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн засаг даргын 134 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн засаг даргын 146 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн засаг даргын 147 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн засаг даргын 148 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн засаг даргын 149 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн засаг даргын 150 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн засаг даргын 164 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн засаг даргын 170 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн засаг даргын 171 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн засаг даргын 195 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн засаг даргын 196 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн засаг даргын 197 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн засаг даргын 210 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн засаг даргын 221 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн засаг даргын 222 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн засаг даргын 223 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн засаг даргын 224 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн засаг даргын 241 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн засаг даргын 248 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн засаг даргын 253 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн засаг даргын 259 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн засаг даргын 260 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн засаг даргын 261 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн засаг даргын 270 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн засаг даргын 271 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн засаг даргын 272 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн засаг даргын 273 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн засаг даргын 274 захирамж Үзэх
44 Дүүргийн засаг даргын 275 захирамж Үзэх
45 Дүүргийн засаг даргын 282 захирамж Үзэх
46 Дүүргийн засаг даргын 305 захирамж Үзэх
47 Дүүргийн засаг даргын 314 захирамж Үзэх
48 Дүүргийн засаг даргын 315 захирамж Үзэх
49 Дүүргийн засаг даргын 317 захирамж Үзэх
50 Дүүргийн засаг даргын 322 захирамж Үзэх
51 Дүүргийн засаг даргын 323 захирамж Үзэх
52 Дүүргийн засаг даргын 325 захирамж Үзэх
53 Дүүргийн засаг даргын 351 захирамж Үзэх
54 Дүүргийн засаг даргын 352 захирамж Үзэх
55 Дүүргийн засаг даргын 353 захирамж Үзэх
56 Дүүргийн засаг даргын 354 захирамж Үзэх
57 Дүүргийн засаг даргын 357 захирамж Үзэх
58 Дүүргийн засаг даргын 382 захирамж Үзэх
59 Дүүргийн засаг даргын 389 захирамж Үзэх
60 Дүүргийн засаг даргын 390 захирамж Үзэх
61 Дүүргийн засаг даргын 391 захирамж Үзэх
62 Дүүргийн засаг даргын 392 захирамж Үзэх
63 Дүүргийн засаг даргын 407 захирамж Үзэх
64 Дүүргийн засаг даргын 408 захирамж Үзэх
65 Дүүргийн засаг даргын 409 захирамж Үзэх
66 Дүүргийн засаг даргын 410 захирамж Үзэх
67 Дүүргийн засаг даргын 415 захирамж Үзэх
68 Дүүргийн засаг даргын 429 захирамж Үзэх
69 Дүүргийн засаг даргын 430 захирамж Үзэх
70 Дүүргийн засаг даргын 431 захирамж Үзэх
71 Дүүргийн засаг даргын 432 захирамж Үзэх
72 Дүүргийн засаг даргын 433 захирамж Үзэх
73 Дүүргийн засаг даргын 434 захирамж Үзэх
74 Дүүргийн засаг даргын 435 захирамж Үзэх
75 Дүүргийн засаг даргын 452 захирамж Үзэх
76 Дүүргийн засаг даргын 453 захирамж Үзэх
77 Дүүргийн засаг даргын 465 захирамж Үзэх
78 Дүүргийн засаг даргын 499 захирамж Үзэх

Хандалт

690617
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
247
1018
14365
690617

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ