Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Баянзүрх дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын захирамж
Захирамжийн дугаар  
1 Дүүргийн засаг даргын 10 захирамж Үзэх
2 Дүүргийн засаг даргын 47 захирамж Үзэх
3 Дүүргийн засаг даргын 56 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн засаг даргын 58 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн засаг даргын 59 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн засаг даргын 60 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн засаг даргын 79 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн засаг даргын 86 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн засаг даргын 112 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн засаг даргын 114 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн засаг даргын 113 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн засаг даргын 120 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн засаг даргын 121 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн засаг даргын 126 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн засаг даргын 158 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн засаг даргын 159 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн засаг даргын 160 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн засаг даргын 162 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн засаг даргын 184 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн засаг даргын 189 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн засаг даргын 196 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн засаг даргын 202 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн засаг даргын 235 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн засаг даргын 221 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн засаг даргын 222 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн засаг даргын 223 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн засаг даргын 224 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн засаг даргын 225 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн засаг даргын 226 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн засаг даргын 228 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн засаг даргын 233 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн засаг даргын 234 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн засаг даргын 236 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн засаг даргын 237 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн засаг даргын 246 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн засаг даргын 247 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн засаг даргын 261 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн засаг даргын 279 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн засаг даргын 285 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн засаг даргын 234 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн засаг даргын 307 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн засаг даргын 308 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн засаг даргын 321 захирамж Үзэх
44 Дүүргийн засаг даргын 322 захирамж Үзэх
45 Дүүргийн засаг даргын 323 захирамж Үзэх
46 Дүүргийн засаг даргын 325 захирамж Үзэх
47 Дүүргийн засаг даргын 327 захирамж Үзэх
48 Дүүргийн засаг даргын 340 захирамж Үзэх
49 Дүүргийн засаг даргын 341 захирамж Үзэх
50 Дүүргийн засаг даргын 378 захирамж Үзэх
51 Дүүргийн засаг даргын 386 захирамж Үзэх
52 Дүүргийн засаг даргын 389 захирамж Үзэх
53 Дүүргийн засаг даргын 390 захирамж Үзэх
54 Дүүргийн засаг даргын 391 захирамж Үзэх
55 Дүүргийн засаг даргын 392 захирамж Үзэх
56 Дүүргийн засаг даргын 394 захирамж Үзэх
57 Дүүргийн засаг даргын 395 захирамж Үзэх
58 Дүүргийн засаг даргын 396 захирамж Үзэх
59 Дүүргийн засаг даргын 403 захирамж Үзэх
60 Дүүргийн засаг даргын 405 захирамж Үзэх
61 Дүүргийн засаг даргын 406 захирамж Үзэх
62 Дүүргийн засаг даргын 407 захирамж Үзэх
63 Дүүргийн засаг даргын 408 захирамж Үзэх
64 Дүүргийн засаг даргын 385 захирамж Үзэх
65 Дүүргийн засаг даргын 415 захирамж Үзэх
66 Дүүргийн засаг даргын 416 захирамж Үзэх
67 Дүүргийн засаг даргын 417 захирамж Үзэх
68 Дүүргийн засаг даргын 422 захирамж Үзэх
69 Дүүргийн засаг даргын 423 захирамж Үзэх
70 Дүүргийн засаг даргын 424 захирамж Үзэх
71 Дүүргийн засаг даргын 429 захирамж Үзэх
72 Дүүргийн засаг даргын 445 захирамж Үзэх
73 Дүүргийн засаг даргын 447 захирамж Үзэх
74 Дүүргийн засаг даргын 453 захирамж Үзэх
75 Дүүргийн засаг даргын 456 захирамж Үзэх
76 Дүүргийн засаг даргын 461 захирамж Үзэх
77 Дүүргийн засаг даргын 466 захирамж Үзэх
78 Дүүргийн засаг даргын 469 захирамж Үзэх
79 Дүүргийн засаг даргын 484 захирамж Үзэх
80 Дүүргийн засаг даргын 486 захирамж Үзэх
81 Дүүргийн засаг даргын 487 захирамж Үзэх
82 Дүүргийн засаг даргын 488 захирамж Үзэх
83 Дүүргийн засаг даргын 489 захирамж Үзэх
84 Дүүргийн засаг даргын 490 захирамж Үзэх
85 Дүүргийн засаг даргын 485 захирамж Үзэх
86 Дүүргийн засаг даргын 503 захирамж Үзэх
87 Дүүргийн засаг даргын 512 захирамж Үзэх
88 Дүүргийн засаг даргын 517 захирамж Үзэх
89 Дүүргийн засаг даргын 520 захирамж Үзэх
90 Дүүргийн засаг даргын 521 захирамж Үзэх
91 Дүүргийн засаг даргын 522 захирамж Үзэх
92 Дүүргийн засаг даргын 523 захирамж Үзэх
93 Дүүргийн засаг даргын 524 захирамж Үзэх
94 Дүүргийн засаг даргын 525 захирамж Үзэх
95 Дүүргийн засаг даргын 526 захирамж Үзэх
96 Дүүргийн засаг даргын 538 захирамж Үзэх
97 Дүүргийн засаг даргын 544 захирамж Үзэх
98 Дүүргийн засаг даргын 555 захирамж Үзэх
99 Дүүргийн засаг даргын 57 захирамж Үзэх

Хандалт

690550
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
180
951
14298
690550

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ