Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Баянзүрх дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын захирамж
Захирамжийн дугаар  
1 Дүүргийн засаг даргын 52 захирамж Үзэх
2 Дүүргийн засаг даргын 58 захирамж Үзэх
3 Дүүргийн засаг даргын 57 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн засаг даргын 63 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн засаг даргын 66 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн засаг даргын 71 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн засаг даргын 90 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн засаг даргын 107 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн засаг даргын 701 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн засаг даргын 111 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн засаг даргын 129 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн засаг даргын 142 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн засаг даргын 154 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн засаг даргын 162 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн засаг даргын 163 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн засаг даргын 188 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн засаг даргын 192 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн засаг даргын 208 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн засаг даргын 213 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн засаг даргын 216 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн засаг даргын 221 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн засаг даргын 230 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн засаг даргын 234 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн засаг даргын 239 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн засаг даргын 243 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн засаг даргын 245 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн засаг даргын 341 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн засаг даргын 253 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн засаг даргын 265 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн засаг даргын 275 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн засаг даргын 276 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн засаг даргын 282 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн засаг даргын 324 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн засаг даргын 328 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн засаг даргын 338 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн засаг даргын 342 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн засаг даргын 358 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн засаг даргын 361 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн засаг даргын 381 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн засаг даргын 370 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн засаг даргын 372 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн засаг даргын 380 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн засаг даргын 388 захирамж Үзэх
44 Дүүргийн засаг даргын 392 захирамж Үзэх

Хандалт

690541
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
171
942
14289
690541

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ