Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Баянзүрх дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын захирамж
Захирамжийн дугаар  
1 Дүүргийн засаг даргын 06 захирамж Үзэх
2 Дүүргийн засаг даргын 11 захирамж Үзэх
3 Дүүргийн засаг даргын 13 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн засаг даргын 42 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн засаг даргын 46 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн засаг даргын 54 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн засаг даргын 87 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн засаг даргын 112 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн засаг даргын 116 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн засаг даргын 118 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн засаг даргын 125 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн засаг даргын 135 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн засаг даргын 137 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн засаг даргын 139 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн засаг даргын 148 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн засаг даргын 155 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн засаг даргын 156 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн засаг даргын 167 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн засаг даргын 185 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн засаг даргын 193 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн засаг даргын 198 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн засаг даргын 221 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн засаг даргын 232 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн засаг даргын 234 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн засаг даргын 240 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн засаг даргын 255 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн засаг даргын 256 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн засаг даргын 275 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн засаг даргын 290 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн засаг даргын 295 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн засаг даргын 296 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн засаг даргын 299 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн засаг даргын 300 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн засаг даргын 325 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн засаг даргын 327 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн засаг даргын 328 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн засаг даргын 329 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн засаг даргын 354 захирамж Үзэх
39 Дүүргийн засаг даргын 357 захирамж Үзэх
40 Дүүргийн засаг даргын 361 захирамж Үзэх
41 Дүүргийн засаг даргын 388 захирамж Үзэх
42 Дүүргийн засаг даргын 391 захирамж Үзэх
43 Дүүргийн засаг даргын 392 захирамж Үзэх
44 Дүүргийн засаг даргын 399 захирамж Үзэх

Хандалт

690517
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
147
918
14265
690517

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ