Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Баянзүрх дүүргийн засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын захирамж
Захирамжийн дугаар  
1 Дүүргийн засаг даргын 10 захирамж Үзэх
2 Дүүргийн засаг даргын 19 захирамж Үзэх
3 Дүүргийн засаг даргын 20 захирамж Үзэх
4 Дүүргийн засаг даргын 24 захирамж Үзэх
5 Дүүргийн засаг даргын 28 захирамж Үзэх
6 Дүүргийн засаг даргын 78 захирамж Үзэх
7 Дүүргийн засаг даргын 75 захирамж Үзэх
8 Дүүргийн засаг даргын 76 захирамж Үзэх
9 Дүүргийн засаг даргын 87 захирамж Үзэх
10 Дүүргийн засаг даргын 93 захирамж Үзэх
11 Дүүргийн засаг даргын 110 захирамж Үзэх
12 Дүүргийн засаг даргын 158,2 захирамж Үзэх
13 Дүүргийн засаг даргын 158,3 захирамж Үзэх
14 Дүүргийн засаг даргын 158 захирамж Үзэх
15 Дүүргийн засаг даргын 161 захирамж Үзэх
16 Дүүргийн засаг даргын 189 захирамж Үзэх
17 Дүүргийн засаг даргын 193 захирамж Үзэх
18 Дүүргийн засаг даргын 194 захирамж Үзэх
19 Дүүргийн засаг даргын 204 захирамж Үзэх
20 Дүүргийн засаг даргын 209 захирамж Үзэх
21 Дүүргийн засаг даргын 219 захирамж Үзэх
22 Дүүргийн засаг даргын 260 захирамж Үзэх
23 Дүүргийн засаг даргын 261 захирамж Үзэх
24 Дүүргийн засаг даргын 262 захирамж Үзэх
25 Дүүргийн засаг даргын 263 захирамж Үзэх
26 Дүүргийн засаг даргын 274 захирамж Үзэх
27 Дүүргийн засаг даргын 276 захирамж Үзэх
28 Дүүргийн засаг даргын 282 захирамж Үзэх
29 Дүүргийн засаг даргын 283 захирамж Үзэх
30 Дүүргийн засаг даргын 292 захирамж Үзэх
31 Дүүргийн засаг даргын 294 захирамж Үзэх
32 Дүүргийн засаг даргын 319 захирамж Үзэх
33 Дүүргийн засаг даргын 320 захирамж Үзэх
34 Дүүргийн засаг даргын 341 захирамж Үзэх
35 Дүүргийн засаг даргын 345 захирамж Үзэх
36 Дүүргийн засаг даргын 362 захирамж Үзэх
37 Дүүргийн засаг даргын 385 захирамж Үзэх
38 Дүүргийн засаг даргын 386 захирамж Үзэх

Хандалт

690508
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
138
909
14256
690508

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ