Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
Газар чөлөөлсөн иргэдийн нөхөн олговрыг олгох асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.       Газрын төлбөрийн үнэлгээний бүсийг шинэчиллээ.       Нийслэлийн Газрын албаны зарим албан хаагчид Төрийн дээд одон медалиар шагнууллаа.      Нийслэлийн 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө.       СӨХ-той газар ашиглалтын гэрээ байгуулж эхэллээ.       Ил задгай авто худалдаа эрхлэгчдийг нүүлгэн шилжүүллээ.       17 байршилд явган хүний зам талбай гаргалаа.       60.6 га газрыг нийтийн эзэмшилд буцаан шилжүүллээ.       10 сургууль, 21 цэцэрлэг, 5 сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барих газрыг чөлөөлөө.       Хиймэл дагуулын тусламжтайгаар газрын гадаргын хэмжилтийг хийдэг боллоо.       Нийслэлийн Газрын албанаас 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн ОНЦЛОХ ажлуудаа танилцуулж байна       Нийслэлийн 2019 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг баталлаа      
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
Захирамжийн дугаар  
1 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A52 захирамж Үзэх
2 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A53 захирамж Үзэх
3 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A54 захирамж Үзэх
4 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A55 захирамж Үзэх
5 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A75 захирамж Үзэх
6 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A76 захирамж Үзэх
7 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A113 захирамж Үзэх
8 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A114 захирамж Үзэх
9 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A115 захирамж Үзэх
10 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A116 захирамж Үзэх
11 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A122 захирамж Үзэх
12 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A123 захирамж Үзэх
13 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A132 захирамж Үзэх
14 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A204 захирамж Үзэх
15 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A205 захирамж Үзэх
16 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A206 захирамж Үзэх
17 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A207 захирамж Үзэх
18 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A208 захирамж Үзэх
19 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A233 захирамж Үзэх
20 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A234 захирамж Үзэх
21 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A235 захирамж Үзэх
22 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A236 захирамж Үзэх
23 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A257 захирамж Үзэх
24 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A258 захирамж Үзэх
25 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A262 захирамж Үзэх
26 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A263 захирамж Үзэх
27 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A264 захирамж Үзэх
28 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A265 захирамж Үзэх
29 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A266 захирамж Үзэх
30 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A349 захирамж Үзэх
31 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A350 захирамж Үзэх
32 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A351 захирамж Үзэх
33 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A352 захирамж Үзэх
34 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A386 захирамж Үзэх
35 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A387 захирамж Үзэх
36 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A388 захирамж Үзэх
37 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A389 захирамж Үзэх
38 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A404 захирамж Үзэх
39 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A455 захирамж Үзэх
40 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A456 захирамж Үзэх
41 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A457 захирамж Үзэх
42 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A482 захирамж Үзэх
43 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A483 захирамж Үзэх
44 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A499 захирамж Үзэх
45 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A500 захирамж Үзэх
46 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A501 захирамж Үзэх
47 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A502 захирамж Үзэх
48 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A524 захирамж Үзэх
49 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A525 захирамж Үзэх
50 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A526 захирамж Үзэх
51 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A527 захирамж Үзэх
52 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A528 захирамж Үзэх
53 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A555 захирамж Үзэх
54 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A566 захирамж Үзэх
55 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A567 захирамж Үзэх
56 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A568 захирамж Үзэх
57 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A573 захирамж Үзэх
58 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A574 захирамж Үзэх
59 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A575 захирамж Үзэх
60 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A576 захирамж Үзэх
61 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A600 захирамж Үзэх
62 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A607 захирамж Үзэх
63 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A609 захирамж Үзэх
64 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A610 захирамж Үзэх
65 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A611 захирамж Үзэх
66 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A642 захирамж Үзэх
67 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A643 захирамж Үзэх
68 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A644 захирамж Үзэх
69 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A645 захирамж Үзэх
70 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A646 захирамж Үзэх
71 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A647 захирамж Үзэх
72 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A653 захирамж Үзэх
73 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A663 захирамж Үзэх
74 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A664 захирамж Үзэх
75 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A701 захирамж Үзэх
76 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A702 захирамж Үзэх
77 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A703 захирамж Үзэх
78 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A704 захирамж Үзэх
79 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A705 захирамж Үзэх
80 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A706 захирамж Үзэх
81 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A707 захирамж Үзэх
82 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A742 захирамж Үзэх
83 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A743 захирамж Үзэх
84 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A760 захирамж Үзэх
85 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A792 захирамж Үзэх
86 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A811 захирамж Үзэх
87 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A812 захирамж Үзэх
88 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A813 захирамж Үзэх
89 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A889 захирамж Үзэх
90 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A890 захирамж Үзэх
91 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A891 захирамж Үзэх
92 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A916 захирамж Үзэх
93 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A917 захирамж Үзэх
94 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A918 захирамж Үзэх
95 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A919 захирамж Үзэх
96 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A920 захирамж Үзэх
97 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A936 захирамж Үзэх
98 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A937 захирамж Үзэх
99 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A938 захирамж Үзэх
100 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A947 захирамж Үзэх
101 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A968 захирамж Үзэх
102 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A969 захирамж Үзэх
103 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A992 захирамж Үзэх
104 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A993 захирамж Үзэх
105 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A996 захирамж Үзэх
106 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A997 захирамж Үзэх
107 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A1004 захирамж Үзэх
108 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A1012 захирамж Үзэх
109 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A1013 захирамж Үзэх
110 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A1014 захирамж Үзэх
111 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A1015 захирамж Үзэх
112 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A1031 захирамж Үзэх
113 2014 оны Нийслэлийн Засаг даргын A1032 захирамж Үзэх

Хандалт

713630
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
139
3073
15156
713630

Таны IP: 52.23.192.92

Нийгмийн сүлжээ