Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
ЗАХИРАМЖИЙН ДУГААР  
1 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 20 захирамж Үзэх
2

2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 21 захирамж

Үзэх
3 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 22 захирамж Үзэх
4 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 23 захирамж Үзэх
5 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 24 захирамж Үзэх
6 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 26 захирамж Үзэх
7 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 71 захирамж Үзэх
8 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 79 захирамж Үзэх
9 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 80 захирамж Үзэх
10 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 83 захирамж Үзэх
11 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 90 захирамж Үзэх
12 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 91 захирамж Үзэх
13 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 93 захирамж Үзэх
14 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 94 захирамж Үзэх
15 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 95 захирамж Үзэх
16 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 97 захирамж Үзэх
17 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 159 захирамж Үзэх
18 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 162 захирамж Үзэх
19 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 163 захирамж Үзэх
20 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 164 захирамж Үзэх
21 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 165 захирамж Үзэх
22 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 198 захирамж Үзэх
23 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 210 захирамж Үзэх
24 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 214 захирамж Үзэх
25 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 216 захирамж Үзэх
26 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 217 захирамж Үзэх
27 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 275 захирамж Үзэх
28 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 298 захирамж Үзэх
29 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 299 захирамж Үзэх
30 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 300 захирамж Үзэх
31 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 301 захирамж Үзэх
32 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 302 захирамж Үзэх
33 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 303 захирамж Үзэх
34 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 348 захирамж Үзэх
35 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 355 захирамж Үзэх
36 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 358 захирамж Үзэх
37 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 359 захирамж Үзэх
38 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 360 захирамж Үзэх
39 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 361 захирамж Үзэх
40 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 367 захирамж Үзэх
41 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 377 захирамж Үзэх
42 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 378 захирамж Үзэх
43 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 379 захирамж Үзэх
44 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 380 захирамж Үзэх
45 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 381 захирамж Үзэх
46 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 382 захирамж Үзэх
47 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 383 захирамж Үзэх
48 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 392 захирамж Үзэх
49 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 393 захирамж Үзэх
50 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 394 захирамж Үзэх
51 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 401 захирамж Үзэх
52 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 404 захирамж Үзэх
53 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 412 захирамж Үзэх
54 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 416 захирамж Үзэх
55 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 422 захирамж Үзэх
56 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 438 захирамж Үзэх
57 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 505 захирамж Үзэх
58 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 512 захирамж Үзэх
59 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 513 захирамж Үзэх
60 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 527 захирамж Үзэх
61 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 529 захирамж Үзэх
62 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 546 захирамж Үзэх
63 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 584 захирамж Үзэх
64 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 585 захирамж Үзэх
65 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 586 захирамж Үзэх
66 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 587 захирамж Үзэх
67 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 670 захирамж Үзэх
68 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 671 захирамж Үзэх
69 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 672 захирамж Үзэх
70 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 673 захирамж Үзэх

Хандалт

690605
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
235
1006
14353
690605

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ