Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
ЗАХИРАМЖИЙН ДУГААР  
1 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 61 захирамж Үзэх
2

2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 62 захирамж

Үзэх
3 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 179 захирамж Үзэх
4 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 180 захирамж Үзэх
5 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 181 захирамж Үзэх
6 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 182 захирамж Үзэх
7 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 183 захирамж Үзэх
8 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 184 захирамж Үзэх
9 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 209 захирамж Үзэх
10 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 229 захирамж Үзэх
11 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 241 захирамж Үзэх
12 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 291 захирамж Үзэх
13 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 294 захирамж Үзэх
14 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 295 захирамж Үзэх
15 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 296 захирамж Үзэх
16 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 297 захирамж Үзэх
17 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 298 захирамж Үзэх
18 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 299 захирамж Үзэх
19 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 309 захирамж Үзэх
20 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 310 захирамж Үзэх
21 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 311 захирамж Үзэх
22 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 312 захирамж Үзэх
23 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 313 захирамж Үзэх
24 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 314 захирамж Үзэх
25 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 315 захирамж Үзэх
26 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 339 захирамж Үзэх
27 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 349 захирамж Үзэх
28 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 350 захирамж Үзэх
29 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 351 захирамж Үзэх
30 2006 оны Нийслэлийн Засаг даргын 352 захирамж Үзэх
31 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 360 захирамж Үзэх
32 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 376 захирамж Үзэх
33 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 377 захирамж Үзэх
34 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 378 захирамж Үзэх
35 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 379 захирамж Үзэх
36 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 380 захирамж Үзэх
37 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 389 захирамж Үзэх
38 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 390 захирамж Үзэх
39 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 391 захирамж Үзэх
40 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 392 захирамж Үзэх
41 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 415 захирамж Үзэх
42 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 416 захирамж Үзэх
43 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 418 захирамж Үзэх
44 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 436 захирамж Үзэх
45 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 441 захирамж Үзэх
46 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 442 захирамж Үзэх
47 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 445 захирамж Үзэх
48 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 455 захирамж Үзэх
49 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 456 захирамж Үзэх
50 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 457 захирамж Үзэх
51 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 461 захирамж Үзэх
52 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 462 захирамж Үзэх
53 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 463 захирамж Үзэх
54 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 464 захирамж Үзэх
55 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 465 захирамж Үзэх
56 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 469 захирамж Үзэх
57 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 470 захирамж Үзэх
58 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 471 захирамж Үзэх
59 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 472 захирамж Үзэх
60 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 488 захирамж Үзэх
61 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 490 захирамж Үзэх
62 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 492 захирамж Үзэх
63 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 497 захирамж Үзэх
64 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 509 захирамж Үзэх
65 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 510 захирамж Үзэх
66 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 511 захирамж Үзэх
67 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 512 захирамж Үзэх
68 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 513 захирамж Үзэх
69 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 515 захирамж Үзэх
70 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 543 захирамж Үзэх
71 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 557 захирамж Үзэх
72 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 558 захирамж Үзэх
73 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 559 захирамж Үзэх
74 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 561 захирамж Үзэх
75 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 564 захирамж Үзэх
76 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 565 захирамж Үзэх
77 2008 оны Нийслэлийн Засаг даргын 567 захирамж Үзэх
78 2007 оны НИТХ-ын 07 тогтоол Үзэх
79 2007 оны НИТХ-ын 141 тогтоол Үзэх

Хандалт

690603
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
233
1004
14351
690603

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ