Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
ЗАХИРАМЖИЙН ДУГААР  
1 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 06 захирамж Үзэх
2

2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 09 захирамж

Үзэх
3 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 61 захирамж Үзэх
4 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 62 захирамж Үзэх
5 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 63 захирамж Үзэх
6 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 85 захирамж Үзэх
7 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 128 захирамж Үзэх
8 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 129 захирамж Үзэх
9 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 130 захирамж Үзэх
10 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 131 захирамж Үзэх
11 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 132 захирамж Үзэх
12 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 193 захирамж Үзэх
13 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 208 захирамж Үзэх
14 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 260 захирамж Үзэх
15 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 313 захирамж Үзэх
16 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 317 захирамж Үзэх
17 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 324 захирамж Үзэх
18 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 325 захирамж Үзэх
19 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 326 захирамж Үзэх
20 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 327 захирамж Үзэх
21 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 391 захирамж Үзэх
22 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 397 захирамж Үзэх
23 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 409 захирамж Үзэх
24 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 436 захирамж Үзэх
25 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 451 захирамж Үзэх
26 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 453 захирамж Үзэх
27 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 473 захирамж Үзэх
28 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 482 захирамж Үзэх
29 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 493 захирамж Үзэх
30 2006 оны Нийслэлийн Засаг даргын 495 захирамж Үзэх
31 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 577 захирамж Үзэх
32 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 600 захирамж Үзэх
33 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 612 захирамж Үзэх
34 2006 оны Нийслэлийн Засаг даргын 613 захирамж Үзэх
35 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 649 захирамж Үзэх
36 2007 оны Нийслэлийн Засаг даргын 650 захирамж Үзэх
37 2007 оны НИТХ-ын 22 тогтоол Үзэх
38 2007 оны НИТХ-ын 81 тогтоол Үзэх
39 2007 оны НИТХ-ын 156 тогтоол Үзэх

Хандалт

690598
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
228
999
14346
690598

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ