Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Цаг үеийн мэдээ
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     

Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газраас нийслэл, дүүргийн Газрын албаны газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтыг энэ сарын 12-ны өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтаар газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээ хийх дадлага ажлыг нийслэлийн жишээн дээр газрын гадаргын хүчин зүйлүүд, газар ашиглалтын суурь нөхцөлийг ашиглан ArcGIS програм хангамж, AHS tool-р боловсруулан хийв.

Мөн Нийслэл, дүүргийн газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй, газар ашиглалтын хэрэгцээт байдлын үнэлгээ хийх судалгааны ажлын танилцуулга, шинээр суурьшлын бүс үүсгэх замаар Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газрын нөөц тогтоох аргачлал, түүнд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах аргачлалын танилцуулга болон Нийслэл, дүүргийн тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг үнэлж дүгнэх аргачлалын танилцуулгыг тус тус хийж асуулт, хариулт, ярилцлага зохион байгуулав.

Зураг-1. Хот суурингийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээг ArcGIS програм хангамж ашиглан боловсруулсан байдал

 

Хандалт

690491
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
121
892
14239
690491

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ