Нэвтрэх
Бүртгүүлэх

Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Цаг үеийн мэдээ

Нийслэлийн Газрын албанаас иргэн хуулийн этгээдэд нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдээр дараах 23 нэр төрлийн үйлчилгээг үзүүлж байна.

Таны газар нийслэлийн захирамжтай бол нийслэлийн Үйлчилгээний төвүүдэд, хэрвээ дүүргийн Засаг даргын захирамжтай бол харьяа дүүргийнхээ Газрын албанд хандаж хүсэлтээ өгөхийг анхаарна уу.

ИРГЭН АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1.Газар эзэмших, ашиглах эрхийн эдэлбэрийн хэлбэр, газрын байршил, кадастрын зургийн хэлбэр өөрчлөх

2.Дүүргийн засаг даргын захирамжийг нийслэлийн засаг даргын захирамжаар баталгаажуулах

3.Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, гэрээ үрэгдүүлсэн тохиолдолд нөхөн авах

4.Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрээ үрэгдүүлсэн тохиолдолд нөхөн авах

5.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын газар ашиглуулах гэрээ байгуулах

6.Үл хөдлөх хөрөнгийн газраар дамжуулан авсан өмчилсөн газрын кадастрын зургийн нэр өөрчлөх

7.Нийслэлийн засаг даргын захирамжаар хамтран өмчлөгч хасуулсан газрын кадастрын зургийн нэр өөрчлөх

8.Үрэгдүүлсэн газар өмчлөлийн шийдвэр нөхөн олгох

9.Өмчилсөн газрын кадастрын зургийн хаяг солих

10.Гэр хорооллын газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт өгөх

11.Хамтран өмчлөгч хасуулах

12.Газар эзэмших эрх барьцаанд бүртгэлтэй эсэх лавлагаа
13.Газар эзэмших эрх баталгаажуулах

14.Газар эзэмших эрхээ барьцаанаас чөлөөлөх

15.Газар эзэмших эрхээ барьцаанд бүртгүүлэх

16.Газар эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа сунгах

17.Кадастрын зургаар үйлчлэх

18.Газрын кадастрын мэдээллийн санд барилга, байшин, хаяг дугаар бүртгэх

19.Газар эзэмшигч, ашиглагчийн оноосон нэр өөрчлөх

20.Газар эзэмших, ашиглах талбайн хэмжээ өөрчлөх
21.Газар эзэмших эрх шилжүүлэх

22.Газар эзэмших, ашиглах зориулалт өөрчлөх

23.Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг нэгтгэх, хуваах

Хандалт

514861
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
447
1105
13016
514861

Таны IP: 23.20.7.34

Facebook