Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Газар эзэмших, ашиглах эрхийг хянан шийдвэрлэх зөвлөл
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     

2016 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт

1. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай
Д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Регистрийн дугаар Газрын байршил /хороо/ Зориулалт Хэмжээ /м2/ Хугацаа /жил/ Эдэлбэрийн хэлбэр Өмнөх шийдвэр, үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээний дугаар Парселийн дугаар, Нэгж талбарын дугаар Зөвлөлийн хурлаас гаргасан дүгнэлт
Баянгол дүүрэг
1 Цэдэнпунцаг овогт Цэдэнпунцагийн Цогоо ЧЛ56112576 1 Модон эдлэлийн үйлдвэр 459 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 474 Ү-2205017734 168009/0073 18641309144794  
2 Будлаа овогт Яйчилын Наранхүү ЧЛ56010362 1 Модон эдлэлийн үйлдвэр 348 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 474 Ү-2205030558 168009/0105 18641309174795  
3 Олхонууд овогт Батхүүгийн Батбаяр ШВ75050171 1 Үйлдвэрлэл 2315 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 678 Ү-2205000144, Ү-2205040184 168009/0037 18641309546638  
4 Грийтголд ХХК 5194415 1 Контор, спорт зал, засварын газар, агуулах 7680 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 678 168009/0060 18641309209472  
5 Бигголд ХХК 5782295 2 Үйлчилгээ 1830 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/53 1619/0003 18640310962727  
6 БПСБ ХХК 5149967 4 Контор, үйлчилгээ 230 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 781 Ү-2205041967 168011/0079 18640310383584  
7 Авирмэд овогт Авирмэдийн Бөхбат ЧЗ55050917 5 Үйлчилгээтэй амины сууц 156 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2010 оны 101 Ү-2205017509 168012/0030 18639310026401  
8 Мэнтэйбэй юэн ХХК 5330947 5 Зочид буудал, үйлчилгээ 460 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2010 оны 876 1620/0079 18639310066531  
9 Мийтхаем ХХК 2862794 5 Үйлчилгээ 318 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2011 оны 777 Ү-2205026013 168012/0036 18638310831379  
10 Харчин овогт Цэвээнжавын Эрдэнэчимэг ХЛ65030101 5 Сургалт, үйлчилгэ 114 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 оны А/703 168012/0050 18639310057404  
11 Даагаахан овогт Цэвэгдоржийн Цогбаяр ШБ73042914 6 Амины сууц 120 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 143 1620/0204 18639310097944  
12 Техмонтаж ХХК 2889196 6 Үйлчилгээтэй орон сууц 3995 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 729 Ү-2205017151 1620/0111 18639311639013  
13 Жаран овогт Гомбожавын Дэлэг МЗ58030101 6 Амины сууц 107 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 778 Ү-2205042327 1620/0212 18639311190013  
14 Монмед комплекс ХХК 2818914 7 Эмнэлэг, үйлчилгээ 1828 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 781 1625/0072 18638311907111  
15 Дарваан овогт Нацагын Оюунцэцэг УШ62052406 7 Амины сууц 161 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 297 Ү-2205016674 1625/0081 18639311164350  
16 Боржигон овогт Дашравжаагийн Халиунаа ЦЗ64041460 8 Орон сууц, үйлчилгээ 450 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 оны А/646 Ү-2205039610 Ү-2205039611 1621/0146 18639311639068  
17 Бимэкс ХХК 2020505 13 Худалдаа үйлчилгээ 978 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 258 1621/0059 18640311142760  
18 Онход овогт Цэрэндашийн Чойжилсүрэн ХЕ46041771 13 Үйлчилгээ 400 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 729 1621/0100 18639311639547  
19 Батбуянт-Уянга ХХК 2037211 13 Худалдаа үйлчилгээ 134 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 512 1621/0004 18639311907559  
20 Толгойнхон овогт Ширмэнгийн Хүрэлтогоо УС49091706 14 Үйлчилгээ 118 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 951 Ү-2205011550 1617/0096 18640311440593  
21 Монгол овогт Балдангийн Золбоо ТГ81101009 15 Худалдаа үйлчилгээ 844 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 297 1617/0105 18640311951635  
22 Лувсанчүлтэм овогт Баатарын Энхням ХД77052991 17 Үйлчилгээ 116 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 474 Ү-2205035151 Ү-2205035152 1618/0218 18641311260363  
23 Монголмаркет ХХК 2549166 20 Үйлдвэр 5296 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2010 оны 660 168022/0069 18636308444277  
Баянзүрх дүүрэг
24 Ти Эм Эл ХХК 5057299 10 Аж ахуй, ногооны талбай 6369 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2016 133020/0026 18650311940502  
оны А/207
25 Ти Эм Эл ХХК 5057299 10 Аж ахуйн 30178 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2011 133027/0034 18651311011586  
оны 521
26 Бэсүд овогт Жанцангийн Туяа ЧР61040165 18 Худалдаа, үйлчилгээ 328 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 778, Ү-2204010248 136003/0394 18645310268593  
27 Мобиком корпораци ХХК 2072572 5 Холбооны станц 569 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2011 оны 581 133014/0105 18646311127556  
28 Харцад ХХК 2671026 5 Үйлчилгээ, зочид буудал 1905 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 581, Ү-2204007948, Ү-2204023601,Ү-2204023602 133014/0002 18646311347115  
29 Мегамакс групп ХХК 5234093 6 Үйлчилгээ 102 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/937 136003/0351 18644310276936  
30 Чаминцаг ХХК 5874661 5 Орон сууц 500 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/05 133011/0131 18646311058337  
31 Ёст овогт Даваацэрэнгийн Өрнөхбаяр ГМ71022210 8 Амины сууц 334 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 494 133018/0068 18649311543049  
32 Трансбус ХХК 2675501 8 Нийтийн тээвэр 3117 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 906, Ү-2204045436 133019/0026 18649311058854  
33 Тонхилнуур ХХК 2557959 7 Үйлчилгээ 374 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 611, Ү-2204016349 133011/0069 18645311325967  
34 Боржигон халтар овогт Бадгарын Батдэлгэр ХИ73061015 5 Цэцэрлэг, орон сууц үйлчилгээ 2500 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 730 133014/0075 18646311165668  
35 Гэрүүд овогт Гонгорсүрэнгийн Лхамсүрэн ЧС79031732 6 Үйлчилгээтэй, амины орон сууц 566 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 781 136003/0293 18644311513109  
36 Сумангүн трейд ХХК 2762617 16 Үйлчилгээ 669 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 90, Ү-2204031289 133017/0118 18647311960685  
Сонгинохайрхан дүүрэг
37 Сутайн буянт ХХК 2590476 20 Нийтийн тээвэр 1200 5 эзэмшүүлэх НЗД-н 2011 оны 293 8028/0133  
38 Сутайн буянт ХХК 259076 20 Нийтийн тээвэр 1800 5 эзэмшүүлэх НЗД-н 2011 оны 293 8028/0131  
39 Сонгинохангай ХХК 2616866 12 Худалдаа үйлчилгээ 2677 5 эзэмшүүлэх НЗД-н 2011 оны 257 23/0021  
40 Арвинхайргат орд ХХК 5232104 4 Үйлчилгээтэй орон сууц 9605 5 эзэмшүүлэх НЗД-н 2010 оны 782, НЗХШ-ийн 2013.12.18 өдрийн 565 дугаар шийдвэр, ЗХДЗШШ-ийн 2014.05.14 өдрийн 187 дугаар магадлал, МУДШХШЗХШХ-ы 2014.06.30 өдрийн 143 дугаар тогтоол 43/01751 18634311655096  
41 Ж.Мөнх-Эрдэнэ уж67090619 13 Үйлчилгээ 48 5 эзэмшүүлэх НЗД-н 2011 оны 401 23/0052  
42 Б.Энхцэцэг че80030603 20 Үйлдвэрлэл 5968 6сар эзэмшүүлэх НЗД-н 2016 оны А/148 8028/0228  
43 Г.Тунгалаг чр57021061 18 Үйлчилгээ 120 5 эзэмшүүлэх НЗД-н 2011 оны 584 1840/0032  
44 Д.Хишигсүрэн хи58122101 18 Үйлчилгээ 509 5 эзэмшүүлэх НЗД-н 2011 оны 730 1840/0064  
45 Фронтер лэнд групп ХК /хуучин нэр Монголиа девелопмент ресорсес ХХК/ 5106583 20 Усан цэнэгт цахилгаан станц 170000 5 эзэмшүүлэх НЗД-н 2010 оны 581 8029/0002  
46 Арслан хараа ХХК 2837471 18 Үйлдвэрлэл 880 5 эзэмшүүлэх НЗД-н 2011 оны 439 1843/0061  
47 55-р цэцэрлэг 9123652 18 Цэцэрлэг 3504 5 эзэмшүүлэх НЗД-н 2010 оны 475 40/0011  
48 О.Ома цб85022808 22 Зуслан 700 5 эзэмшүүлэх НЗД-н 2011 оны 438 55/0245 18626317968755  
49 Д.Лууванчиг ию48091474 1 Зуслан 700 5 эзэмшүүлэх НЗД-н 2009 оны 348 55/0584  
50 Т.Мөнхчулуун аэ80061472 1 Зуслан 400 2 эзэмшүүлэх НЗД-н 2014 оны А/891 1855/0358 18630322110329  
51 Н.Пүрэвжав хз62030878 1 Зуслан 700 1.9 эзэмшүүлэх НЗД-н 2014 оны А/1014 1855/0502 18630312097561  
52 Г.Гантүвшин уш90120339 22 Зуслан 700 5 эзэмшүүлэх НЗД-н 2011 оны 780 1855/0898 18627316807562  
53 Т.Сэргэлэн чп86050570 1 Зуслан 700 5 эзэмшүүлэх НЗД-н 2009 оны 348 55/0714 18630312077383  
54 Н.Билгүүн чс88010701 1 Зуслан 700 5 эзэмшүүлэх НЗД-н 2009 оны 348 55/0715 186303126525  
55 Түмэнзанги ХХК 2669978 22 Зуслан 700 5 эзэмшүүлэх НЗД-н 2011 оны 583 1855/0091 18628313218450  
56 Ц.Нямхүү ил75081002 1 Зуслан 700 2 эзэмшүүлэх НЗД-н 2014 оны А/703 1855/0608 18629312985839  
57 Д.Сосорбарам дй74030202 1 Зуслан 700 2 эзэмшүүлэх НЗД-н 2014 оны А/703 1855/0122 18628319355355  
58 Н.Эрдэнэбаатар хб60120514 1 Зуслан 700 5 Эзэмшүүлэх НЗД-н2011 оны 520 55/0881 1862932244479  
59 Кристина Нобелийн хүүхдийн сан 21 7 Асрамжийн газар 12252 5 Эзэмшүүлэх НЗД-н 2011 оны 678 1845/0037 18635315704160  
Сүхбаатар дүүрэг
60 Мянган овогт Лхагвагийн Чинбат ШБ62121616 6 Үйлчилгээ 727 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2010 оны 426, Ү-2203011692 3/0069 18643311297739  
61 Цулас овогт Цулын Даваасүрэн ДЭ77050711 10 Контор 176 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 494 3051/0015 18643312382590  
62 Мандал алтай групп ХХК 2023202 1 Үйлчилгээ 960 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 731, Ү-2203006583 146002/0159 18643310987950  
63 Цэнхэр овогт Очирбатын Чимгээ ЖЬ65051960 4 Худалдаа, үйлчилгээ 350 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 729 148003/0013 18642310211680  
64 Хүрэээ марал овогт Мэндийн Ганбат ЧЖ58020918 4 Контор, үйлчилгээ 216 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 729 148003/0016 18642310293579  
65 Баярс констракшн ХХК 2061899 7 Үйлчилгээ 176 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 194 143006/0135 18643312930391  
66 Отана ХХК 5452031 8 Контор үйлчилгээ 1707 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 613 143007/0035 18644311061401  
Хан-Уул дүүрэг
67 Өлзийдэлгэр цэцэг ХХК 5862329 10 Орон сууц, Үйлчилгээ 23000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 оны А/919 178026/0100 18633303745636  
68 Ай Ви Ко ХХК 2809427 3 Үйлдвэрлэл 16440 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2011 оны 474 178019/0042 18640308304613  
69 Эрэл ХХК 2027194 3 Үйлдвэрлэл 10387 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/779 178019/0070 18640308636646  
70 Эрэл ХХК 2027194 3 Үйлдвэрлэл 6743 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/779 178019/0071 18640308591565  
71 Эрэл ХХК 2027194 3 Үйлдвэрлэл 4048 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 520 178019/0060 18640308043813  
72 Эрэл ХХК 2027194 3 Үйлдвэрлэл 15200 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/779 178019/0072 18640008213869  
73 Импайрланд ХХК 5370507 10 Орон сууц, Үйлчилгээ 200000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2010 оны 584 178027/0094 18631301569255  
74 Голденлионс ланд ХХК 5746825 1 Үйлчилгээтэй орон сууц 500 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/53 178007/0093 18642309772208  
75 ТМДТ ХХК 5158435 4 Орон сууц 80000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 282 178020/0163 18637307654809  
76 Арвин Үжин ХХК 178026/0256 10 Үйлчилгээ 10000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2012 оны А/243 178026/0256 18633303416931  
77 Очир овогт Алтангэрэл Отгонцэцэг АЮ65050965 10 Орон сууц, үйлчилгээ 5000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 678 178026/0123 18633303261157  
78 Эх хийморь ХХК 2594331 3 Үйлдвэрлэл 1591 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 678 178020/0173 18639308122255  
79 Ич крем ХХК 2781328 3 Орон сууц, Контор 5500 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 293 178014/0036 18640309658261  
80 Проджи ХХК 5197406 10 Орон сууц 20000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/05 178026/0137 18630296727506  
81 Боржигин овогт Адилбиш Тогтох ХИ74081015 10 Орон сууц 115722 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/05 178026/0391 18630297417033  
82 Боржигон овогт Аниагийн Мөнхбат ЧЗ64081312 10 Орон сууц 136880 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/04 178026/0390 18630296493767  
83 Боржигин овогт Шагдар Отгонсүрэн ШБ67011769 2 Үйлдвэрлэл 1508 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 613 178015/0093 18641308683318  
84 Боржигин овогт Шагдар Отгонсүрэн ШБ67011769 2 Үйлдвэрлэл 1077 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 613 178015/0255 18641308687367  
85 Сандэй ХХК 2068966 10 Эмнэлэг, Орон сууц 300000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2010 оны 418 178026/0089 18632300141806  
86 Монголын боулингийн холбоо 8047847 10 Спорт цогцолбор 10000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 744 178026/0153 18630302868708  
87 Монгол овогт Флора Цогоо УШ61020419 11 Амины орон сууц 530 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 679 176006/0216 18642308932307  
88 Говь ХК 2076357 3 Үйлдвэрлэл 49883 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 730 178013/0011 18639309696233  
89 Говь ХК 2076357 3 Үйлчилгээ 1044 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 340 178013/0058 18639309600231  
90 Говь ХК 2076357 3 Контор 4467 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 730 178013/0060 18639309770292  
91 Говь ХК 2076357 3 Үйлдвэрлэл, агуулах 1783 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 730 178013/0061 18639309718251  
92 Говь ХК 2076357 3 Биеийн тамир, спорт 1290 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 730 178013/0062 18639309574228  
93 Говь ХК 2076357 3 Үйлдвэрлэл, агуулах 23187 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 730 178013/0063 18639309685380  
94 Тайж овогт Санжжав Дашжаргал ЧР51050461 2 Мал эмнэлэг 1483 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 612 178015/0156 18640308927490  
95 Туул метрополис проперти менежмент ХХК 5911974 4 Орон сууц 517957   Ашиглуулах НЗД-ын 2015 оны А/379 178020/0220 18636307790978  
96 Монголын алт МАК ХХК 2095025 1 Үйлчилгээ, орон сууц, зочид буудал, контор 1500 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 612 178007/0096 18642308415998  
97 Монголын алт МАК ХХК 2095025 1 Үйлчилгээ, орон сууц, зочид буудал, контор 1577 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 908 178007/0038 18642309378004  
98 Цагаагчууд овогт Дүрзээ Одхүү ХГ61120877 11 Амины орон сууц 146 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 124 176006/0304 18643308434387  
99 Капитал групп ХХК 2843757 1 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 1949 5 ашиглуулах НЗД-ын 2011 оны 258 178016/0238 18642308257900  
100 Магнай трейд ХХК 2082489 3 Шатахуун түгээх станц 1488 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 116 178019/0059 18639308880753  
101 Магнай трейд ХХК 2082489 14 Шатахуун түгээх станц 2000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 113 178041/0346 18628295184897  
102 Ти энд Эс Эн Эйч ХХК 5463521 16 Орон сууц 145000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 348 178027/0098 18633305371590  
103 Мэрхэд овогт Цээбаатар Санранцэцэг ШВ82103000 11 Амины орон сууц 627 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2010 оны 747 176006/0297 18643308370532  
104 Хандгайт овогт Рийзэн Оюун ЧС58070768 8 Орон сууц 1000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 613 178025/0051 18634301273131  
105 Риверсайд гарден хоршоо 2374196 14 Амины орон сууцны хотхон 50000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 729 178041/0389 18636295377175  
106 Ар Ви Жи Эйч ХХК 5344611 15 Биеийн тамир спорт 4551 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/561 176006/0376 18643309276189  
107 Номун Интертрейд ХХК 2584573 3 Эмнэлэг 1662 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 777 178019/0037 18640309184266  
108 Ц.Ганбат УУ64102814 4 Орон сууц 10000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 438 178020/0166 18637307291953  
109 Говь ХК 2076357 3 Үйлдвэрлэл, аж ахуй 10468 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 904 178013/0048 18639309887387  
Чингэлтэй дүүрэг
110 Бээс овогт Тайлагийн Алтанцэцэг УХ63082861 4 Үйлчилгэ 24 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 583 153/0059 18642311799505  
111 Зо Эн Би ХХК 2783584 4 Үйлчилгэ 150 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 492 152/0043 18642311576469  
112 Цог ХХК 2020165 5 Үйлчилгэ 1141 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 494 154/0005 18642311319640  
113 Боржигон овогт Колягийн Пүрэв УД72120711 5 Үйлчилгэ 1039 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 908, Ү-2202018906 154/0116 18642311382565  

 

2. Газар эзэмших, ашиглах эрх баталгаажуулах тухай
Д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Регистрийн дугаар Газрын Зөвлөлийн хурлаас гаргасан дүгнэлт
Байршил /хороо/ Зориулалт Хэмжээ м2 Хугацаа /жил/ Эдэлбэрийн хэлбэр Баталгаажигдах эх үүсгэвэр /үндэслэл/
Баянгол дүүрэг
1 Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар 2117401 1 Үйлчилгээтэй орон сууц 3522 3 Эзэмшүүлэх НИТХТ-ийн 2014 оны 90 дүгээр тогтоолын дагуу НЗД-ын 2014.11.21-ний өдрийн А/977 захирамжаар дахин төлөвлөж барилгажуулах шийдвэр гарч төсөл хэрэгжүүлэгчээр Тэргүүн чансаа ХХК шалгарсан, АТД 2016.02.25 №ДТ 15/25  
2 Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар 2117401 1 Орон сууц, үйлчилгээ 3970 3 Эзэмшүүлэх НИТХТ-ийн 2014 оны 90 дүгээр тогтоолын дагуу НЗД-ын 2015.04.20-ний өдрийн А/321 захирамжаар дахин төлөвлөж барилгажуулах шийдвэр гарч төсөл хэрэгжүүлэгчээр Алтан трейд ХХК шалгарсан, АТД 2016.01.29 №ДТ 16/18  
3 Боржигон овогт Урангуагийн Бишрэл, Онц овогт Жигмэддоржийн Сүхбаатар, Онц овогт Сүхбаатарын Үүрцайх, Боржигон овогт Довдонсамбуугийн Урангуа УХ91080820 ЧЖ70020572 УШ95042204 ЧЗ67060301 3 Амины сууц 375 15 Эзэмшүүлэх Орон сууц хувьчлах тухай №0098097 тоот гэрчилгээ, Ү-2205011626  
4 Альянс проперти групп ХХК 6040675 4 Орон сууц 459 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014.11.21 А/977 захирамж  
5 Шугар овогт Бэгзжавын Пүрэвсүрэн ВЮ56071586 7 Үйлчилгээтэй орон сууц 686 15 Эзэмшүүлэх УБСЕГ-ын 2016.03.07 А/191 тушаал АТД 2014.02.24 №43, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын акт 2014.12.15 №2014/844  
6 Очир овогт Очирын Бат-Эрдэнэ ЧС54120871 20 Орон сууц 1500 15 Эзэмшүүлэх Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 204 дүгээр шийдвэр, Монгол Улсын дээд шүүхийн захиргааны хэргийн 2016 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 88 дугаар тогтоолоор иргэн О.Бат-Эрдэний газар эзэмших эрхийг сэргээсэн.  
Баянзүрх дүүрэг
7 Ихнаран өргөө констракшн ХХК 5162084 16 Үйлчилгээтэй, орон сууц 1008 15 Эзэмшүүлэх УБСЕГ-ын 2016.06.03-ны өдрийн А/533, А/534 дүгээр тушаалууд, АТ-ын 2013.041.17-ны өдрийн №258 дугаар даалгавар, Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх 2014.06.13-ны өдрийн 0000841 №215/2014 зөвшөөрөл  
8 Ноёд констракшн ХХК 2819805 5 Цахилгааны дэд станц 461 15 Эзэмшүүлэх    
9 Боржигон овогт Наранцэцэгийн Наранбат МЭ81072411 16 Үйлчилгээтэй, орон сууц 992 15 Эзэмшүүлэх УБСЕГ-ын 2016.06.03-ны өдрийн А/535, 2016.03.18-ны өдрийн А/246 дугаар даргын тушаалууд, АТ-ын 2013.12.13-ны өдрийн 941 дүгээр даалгавар  
10 Гэрэлт цамхаг СӨХ 80 14 Орон сууцны орчны газар 640 5 Ашиглуулах ДЗД-ын хүчингүй болгох тухай 2016 оны А/152 /ББНЛС ХХК-ын холбогдох заалтыг/, Байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын 2012.07.30-ны өдрийн №01/35/2012 акт  
11 Тансаг дөл СӨХ 28 3 Орон сууцны орчны газар 10086 5 Ашиглуулах    
12 Тансаг дөл СӨХ 28 3 Орон сууцны орчны газар 3085 5 Ашиглуулах    
13 Тугчин овогт Ёлхорсүрэнгийн Раднаасүрэн ХЙ80111315 15 Хүүхдийн тоглоомын талбай, иж бүрэн тохижилт бүхий автомашины газар доорхи зогсоол 1280 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 оны А/322 /Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба/, НЗД-ын 2014 оны А/543 /Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай/, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах тухай 2016.06.24-ний өдрийн №2016/229 дүгээр комиссын акт,  
14 Очирваань овогт Доржготовын Даваасамбуу ЧП56092076 25 Үйлчилгээтэй, орон сууц 311 15 Эзэмшүүлэх Оюуны Өмч, УБЕГД-ын 2016.10.05-№А/182 дугаар тушаал, АТ-ын 2015.08.13-ны өдрийн №402 дугаар даалгавар, Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх 2013.08.20-ны өдрийн 0000413/ №395/2013 зөвшөөрөл  
15 Чотон овогт Цэрэндашийн Батбаяр КЮ65112411 25 Үйлчилгээтэй, орон сууц 700 15 Эзэмшүүлэх Оюуны Өмч, УБЕГД-ын 2016.10.05-№А/184 дүгээр тушаал, Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх 2014.08.08-№0000966№337/2014 зөвшөөрөл  
16 БНХАУ-ын иргэн Ли Багенна, БНХАУ-ын иргэн Ван Сэн Зун G58719223, E76886523 13 Амины сууц 1505 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2007 оны 397 /БНХАУ-ын иргэн Ван Ен Ру/, Ү-2204008792, БЗД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2016.09.28-ны өдрийн №101/ШШ2016/06001 дүгээр захирамж  
17 Хангал тээл овогт Ринчинлхүмбийн Ням-Очир ЧБ84061714 25 Үйлчилгээтэй, орон сууц 715 15 Эзэмшүүлэх Оюуны Өмч, УБЕГД-ын 2016.09.23-№А/135, 2016.10.05-№А/183 дугаар тушаалууд, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах тухай 2016.06.14-ний өдрийн №2016/209 дүгээр комиссын акт  
Сонгинохайрхан дүүрэг
18 Хера пропертийз ХХК 5775736 6 Үйлчилгээтэй орон сууц 2439 5 Эзэмшүүлэх УБСЕГ-ын даргын 2016.09.30-ны А/169 Барилга байгууламжийг ашиглалтад ожуулах комиссын акт 2016.07.08 2016/267  
Сүхбаатар дүүрэг
19 Ц.Оюун, Б.Түмэнбаяр ХЖ57112461, ЧК46082378 7 сургалтын үйлчилгээ 2266 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2002 оны 405 захирамжаар БЭММ ХХК-д 2200м2 ашиглуулсан ба 2005.12.16 өдөр уг ХХК нь татан буугдсан бөгөөд уг барилгадаа өнөөдрийг хүртэл Гёте сургууль үйл ажиллагаа явуулж байдаг газрын төлбөрийг өнөөдрийг хүртэл төлсөөр ирсэн. БЭММ ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч болох Ц.Оюун нь Гёте сургуулийн үүсгэн байгуулагч болно.  
20 Ахмадын хотхон нэг ОНӨААТҮГ 8119783 11 ахмадын орон сууц 3488 15 Эзэмшүүлэх УБСЕГ-ын даргын тоот тушаал,  
21 Като овогт Масаюүкигийн Солонго ЧК86042662 11 Үйлчилгээтэй орон сууц 2435 15 Эзэмшүүлэх УБСЕГ-ын даргын 2016.05.04-ны А/412, 2016.05.04-ны А/413 тоот тушаал  
22 Хелеос ГХОХХК 5039193 10 Үйлчилгээтэй орон сууц 480 5 Ашиглуулах Арбитрийн шүүхийн шийдвэр, НЗДТГ-ын ХЭЗХ-ийн албан бичиг  
23 Модамонголиа ланд ГХОХХК 2841584 4 Үйлчилгээ 106 5 Ашиглуулах Ү-2203004436  
24 Боржигон овогт Цогтбаярын Батбаатар ЙЗ88092213 7 Үйлчилгээ 300 5 Эзэмшүүлэх НЗХДЗШШ-ийн 2016.05.18 өдрийн 211/МА2016/0310 тоот магадлалыг үндэслэн эрх сэргээх  
25 Боржигон овогт Дашзэвэгийн Ариунаа ЙБ71111020 8 Үйлчилгээ 100 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 447 барилга барих, Ү-2203007898  
Хан-Уул дүүрэг
26 Боржигон овогт Нанжид Эрдэнэлхагва ШЗ60060115 1 Худалдаа 30 15 Эзэмшүүлэх ХУДЗД-ын 1999 оны 209 тоот захирамж  
27 Борнигон овогт Лхамсүрэн Отгондаш ШГ82072513 2 амины сууц 171 15 Эзэмшүүлэх Мэдээллийн санд бүртгэлтэй  
28 Дулааны 3 цахилгаан станц 2546191 3 Контор 4277 15 Эзэмшүүлэх    
29 Орон сууц нийтийн аж ахун удирдах газар ОНӨААТҮГ 2117118 3 орон сууц 502 15 Эзэмшүүлэх    
30 Дулааны 3 цахилгаан станц 2546191 3 Контор 4277 15 Эзэмшүүлэх    
31 Боржигон овогт Нанжид Эрдэнэлхагва ШЗ60060115 1 Худалдаа 30 15 Эзэмшүүлэх ХУДЗД-ын 1999 оны 209 тоот захирамж  
Чингэлтэй дүүрэг
32 Омнифорс ХХК 5305136 2 Үйлчилгээ 135 15 Эзэмшүүлэх Банк хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны 2009.10.28-ны 1/1000 тоот албан бичиг, Ү-2202006630  
33 Амилахуй СӨХ 9169865 3 Орон сууцны орчны газар 1190 15 Эзэмшүүлэх Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 470 дугаар шийдвэр  
Багануур дүүрэг
34 Нийслэлийн Боловсролын газар 9077065 5 Сургууль 4996 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2010.12.08-ны "Барилгын байршлыг тогтоож, барилга барих, газар эзэмших эрх олгох тухай" 819 дүгээр захирамж  

 

3. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай
Д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Регистрийн дугаар Газрын байршил /хороо/ Зориулалт Хэмжээ /м2/ Өмнөх эзэмшигч, ашиглагч Хугацаа / жил / Эдэлбэрийн хэлбэр Өмнөх шийдвэр Парселийн дугаар, Нэгж талбарын дугаар Зөвлөлийн хурлаас гаргасан дүгнэлт
Баянгол дүүрэг
1 Хүдэрнуруу ХХК 5398525 1 Үйлчилгээ 353 Ц.Даваасүрэн 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2016 оны А/445 168009/0137 18641309412367  
2 Космотрейд ХХК 2725207 1 Үйлчилгээ 320 Ц.Даваасүрэн 5 жил Ашиглуулах НЗД-ын 2016 оны А/445 168009/0136 18641309372368  
3 Алаг адуу овогт Батсайханы Төгөлдөр ШУ97070714 1 Орон сууц, үйлчилгээ 223 Сансара трейд ХХК 1260 м2 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2016 оны А/446 168010/0103 18640310727453  
4 Жи би-34 СӨХ 203 1 Орон сууцны орчны газар 1035   5 жил Ашиглуулах      
5 Булгадар овогт Тогтохын Болорцэцэг УГ81021605 1 Үйлдвэрлэл 1000 С.Баттулга Г.Баярсайхан 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 оны А/116 168009/0122 18641309264644  
6 Дархан уул овогт Төмөрхүрээгийн Төрмөнх ЧЕ79102530 4 Орон сууц 13424 П.Мөнхчулуун 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/06 168009/0097 18640309107758  
7 Монголтамхисо ХХК 2623803 4 Аж ахуй 495 М.Батаев 5 жил Ашиглуулах НЗД-ын 2014 оны А/993 168031/0038 18639309013511  
8 Бүрд овогт Бямбажавын Дэмчигсүрэн ЦГ81040214 5 Худалдаа үйлчилгээ 273 Монметал сервис ХХК 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/379 1620/0232 18639310466653  
9 Цэнконстракшн ХХК 2746115 5 Үйлчилгээтэй орон сууц 256 Хөтөлговь ХХК 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2016 оны А/563 1620/0092 18639310584590  
10 Боржигин овогт Мөнхжаргалын Түвшинзаяа УГ79101002 5 Эмнэлэг, орон сууц 230 Ц.Энхтайван 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/1000 1620/0215 18638310687520  
11 Алаг адуу овогт Батаагийн Саранбаатар МО80092411 5 Үйлчилгээ 450 П.Нарантуяа 2 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2016 оны А/286 1620/0182 18639310237799  
12 Боржигон овогт Очирбатын Ариунаа НШ88012862 5 Худалдаа үйлчилгээ 1160 Д.Тунгалантамир 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 оны А/701 1620/0163 18639310468623  
13 Ли овогт Юүшингийн Солонго УС80041527 8 Худалдаа үйлчилгээ 286 Г.Үнэнсайхан 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2016 оны А/565 1621/0083 18639311955489  
14 Боржигон овогт Нэргүйн Түмэн-Өлзий, Жамийнжав овогт Цэдэнсодномын Энхболд ЧТ64120576 ХН85091513 11 Үйлчилгээтэй орон сууц 392 Н.Түмэн-Өлзий 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2016 оны А/487 160016/0162 18641311588855  
15 Боржигон овогт Жанчивын Бямбабаяр ТА69071218 12 Үйлчилгээ 72 Ж.Бямбабаяр 198 м2 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/752 1616/0124 18640311678977  
16 Боржигон овогт Жанчивын Бямбабаяр, Хурга овогт Сүхийн Энхжаргал ТА69071218 ДЕ76112519 12 Үйлчилгээ 126   5 жил Эзэмшүүлэх      
17 Боржигон овогт Батсайханы Ганжаргал ХП87103103 14 Үйлчилгээтэй орон сууц 450 С.Батсайхан 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 201 1617/0052 18640311307654  
18 Бошго овогт Сандагийн Баянцагаан ЧЛ52021713 16 Шашин 3352 Ламрим дацан 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/451 168/0017 18641311686149  
19 Монгол овогт Хишигдоржийн Эрдэнэсоёл, Сартуул овогт Орсоогийн Гончигсүрэн МЭ82111273 18 Худалдаа үйлчилгээ 132 Х.Эрдэнэсоёл 102 м2 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 оны А/205 1618/0236 18640311713533  
20 Пи Ди Ар Эс ХХК 6057136 19 Худалдаа үйлчилгээ 678 Эс девелопмент ХХК 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2016 оны А/283 1618/0209 18640311371507  
21 Еден ХХК 5006546 20 Аж ахуй 2400 Сонголт холдинг ХХК 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2016 оны А/561 168022/0104 18636309612841  
22 Тавт овогт Нямхүүгийн Ганзориг ЙР75090118 20 Үйлчилгээ 500 Г.Болдбаатар 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2016 оны А/446 168022/0075 18636309092954  
23 Жоов овогт Сорогдоржийн Жанчивдорж ХК71071170 20 Орон сууц 3019 О.Мөнх-Эрдэнэ 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 оны А/573 168023/0053 18633308620739  
24 Моносфарм трейд ХХК 2670712 20 Үйлдвэрлэл 1860 Арван-Ундарга ХХК 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 оны А/204 168023/0026 18634309743420  
25 Бөөний худалдаа ХК 2075776 20 Орон сууц, контор, агуулах, үйлдвэрлэл 14481 Бөөний худалдаа ХК 15100 м2 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 оны А/993 168023/0069 18634309700543  
26 Бургууд овогт Адилбишийн Батбаяр ПО89062910 20 Орон сууц, контор, агуулах, үйлдвэрлэл 620   5 жил Эзэмшүүлэх      
27 Таргууд овогт Янживын Мягмарсүрэн ЦЗ74020518 20 Аж ахуй 13486 Уолдтранс ХХК 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 оны А/115 168023/0102 18633309995472  
Баянзүрх дүүрэг
28 Хэрэйд овогт Адъяагийн Гантулга ВМ73030210 19 Худалдаа, үйлчилгээ 100 Д.Туваанжав 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/245, Ү-2204071984 133016/0116 18648312410080  
29 Гэрэлт цамхаг СӨХ 9891749 14 Орон сууцны орчны газар 825 М.Хүдэрбат 5 жил Ашиглуулах НЗД-ын 2015 оны А/04 136004/0185 18645310787619  
30 Амрыг эрье СӨХ 186 16 Орон сууцны орчны газар 357 Англи байшин ХХК 5 жил Ашиглуулах НЗД-ын 2013 оны А/1141, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын 2016.05.11-ний өдрийн №2016/165 дугаар акт 133017/0232 18647311919284  
31 Олимп орд харш ХХК 6071015 26 Орон сууц 5708 Ачлал трейд ХХК 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/993, Ү-2204072616, Ү-2204072613, Ү-2204072615 136007/0014 18644309202505  
32 Их хотгойд овогт Цэцэгээгийн Болормаа УД73111662 17 Үйлчилгээ 40 Д.Оюунцэцэг 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2005 оны 555 133022/0016 18649312609490  
33 Монсуль ХХК 2794241 14 Шатахуун түгээх станц 2000 Т.Энхжаргал 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 оны А/575, Ү-2204034836 136005/0003 18645310627002  
34 Таргууд овогт Янживын Мягмарсүрэн ЦЗ74020518 10 Аж ахуйн хашаа 5126 Б.Баярмагнай, Ч.Төгсбилэг, Ө.Ууганжаргал 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2016 оны А/52 136007/0148 18650309698371  
35 Хамтын хүч СӨХ 185 5 Орон сууцны орчны газар 700 Ж.Цагаан 5 жил Ашиглуулах НЗД-ын 2016 оны А/519 133013/0050 18646311351202  
36 Боржигон овогт Цэрэнгийн Болдбаатар ЦЕ70092078 16 Амины сууц 108 Л.Энхтуяа 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 оны А/502 133017/0234 18647311876472  
37 Хэмрояал ХХК 5137756 26 Үйлчилгээ 830 Эйч Эс Би ХХК 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2016 оны А/207 136007/0085 18645309145452  
38 Ромео Жулетта хотхон СӨХ 234 5 Орон сууцны орчны газар 4500 Дэхор ХХК 5 жил Ашиглуулах НЗД-ын 2011 оны 908, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын 2013.07.15-ны өдрийн №2013/92 дугаар акт, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын 2015.02.09-ний өдрийн №2015/77 дугаар акт, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын 2015.11.23-ны өдрийн №2015/672 дугаар акт 133014/0071 18646311109477  
39 Цагаанхуаран консалтинг ХХК 5190452 14 Үйлчилгээтэй, орон сууц 1210 Цагаанхуаран консалтинг ХХК 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/680 136004/0193 18646310115524  
40 Найрсаг хөрш СӨХ 232 14 Орон сууцны орчны газар 4905   5 жил Эзэмшүүлэх      
41 Улаанбаатар Солонгос иргэдийн чуулган 1043307 2 Шашны үйл ажиллагаа 2000 Христийн ханин сүм 5 жил Ашиглуулах НЗД-ын 2014 оны А/206, Ү-2204009484, НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2015.10.16-ны өдрийн №179 дүгээр тогтоол 133012/0130 18645312497077  
42 Их үйлсийн эрэлд групп ХХК 5562147 26 Зоорь, контор, үйлчилгээтэй, орон сууц 12350 Визамир ХХК /32500 м2/ 5 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 908, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын 2013.01.11-ний өдрийн №014/2013 дугаар акт, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын 2015.05.29-ний өдрийн №2015/328 дугаар акт, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын 2014.04.21-ний өдрийн №2014/237 дугаар акт 136007/0028 18645309211809  
43 Их үйлсийн эрэлд групп ХХК 5562147 26 Усан бассейны барилга 1369   5 жил Эзэмшүүлэх      
44 Их Монгол СӨХ 222 26 Орон сууцны орчны газар 18776   5 жил Ашиглуулах      
Сонгинохайрхан дүүрэг
45 Нишин-Илч ХХК 5162211 20 Үйлдвэрлэл 4000 Хидро -Икс ХХК 5 эзэмшүүлэх НЗД-н 2016 оны А/445 8028/0216 18633307465483  
46 Б.Саруул хм86121171 22 Зуслан 700 З.Уянга 5 эзэмшүүлэх НЗД-н 2015 оны А/245 55/0955 18629322423021  
47 Д.Нарантуяа еп62081108 1 Зуслан 700 Д.Баяраа 5 эзэмшүүлэх НЗД-н2013 оны А/855 55/0658 18629312650593  
48 Б.Мөнхцог чз84080313 22 Зуслан 700 Л.Ганболд 15 эзэмшүүлэх НЗД-н 2016 оны А/131 55/0970 18627316583670  
49 Г.Дорждэрэм чг80052003 1 Зуслан 700 Д.Отгонжаргал 5 эзэмшүүлэх НЗД-н 2015 оны А/52 55/0556 18629312892355  
50 Делтахолдинг ХХК 5370221 32 Худалдаа үйлчилгээ 70000 Дэлгэр интернэшнл ХХК 5 Эзэмшүүлэх НЗД-н 2015 оны А/454 8020/0180 18625308095338  
51 Бумод Сөх 67 18 Үйлчилгээтэй орон сууц 625 Ц.Отгонбаатар 5 Эзэмшүүлэх НЗД-н 2011 оны 115 40/0062 186353094229982  
Сүхбаатар дүүрэг
52 Монгол Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам 2076675 19 Хүүхдийн зуслан 197472 Монгол Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам, /198092м2/ 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2016 оны А/530 143056/0061 18643332042979  
53 Үнэстий овогт Гэндэнгийн Дашдорж ЧЖ35080312 19 Зуслан 620   5 Эзэмшүүлэх      
54 Халх овогт Үнэнбилэгийн Маам, Хар адуун овогт Нямаагийн Цэрэндолгор, Халх овогт Маамын Батсүрэн ШЗ40020117, ШЗ46022002, ШЗ74111103 1 Сургалт 2247 Ү.Маам 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 678 146002/0049 18643310988518  
55 Дарьганга констракшн ХХК 5027918 9 Орон сууц 6292 Би Юу Эйч ХХК /хуучин нэр/ Си Эм ЭС констракшн ХХК /хуучин нэр/ 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 оны А/812 /2 жил 3 сар/ 143051/0019 18642312887343  
56 Ерөнхий боловсролын үй цай сургууль 9134727 8 Сургалт 2963 596м2 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/551, Ү-2203009728 143007/0156 18644311202356  
            2020м2       143007/0097 18644311150338  
57 Ус сувгийн удирдах газар 2117568 8 Контор 1031 Таймс бюлдинг ХХК 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2016 оны А/522 143002/0063 18643311601524  
58 Хайнзан овогт Цэдэн-Ишийн Эрдэнэсайхан УУ66101914 1 Үйлчилгээ 1600 Д.Зоригоо 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 115 6001/0077 18643309602981  
59 Велл парк сити монголиа ХХК 6068871 11 Эмнэлэг 4000 Бэрэн групп ХХК 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2016 оны А/500 143051/0163 мэдээллийн санд зураг нь бүртгэгдээгүй  
60 Нийслэл-Аудит ХХК 5009766 6 Орон сууц 1200 Ө.Гэрэлбаатар 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 613 /15жил/ Ү-2203017741 3004/0031 18643311530782  
61 Сүхбаатар дүүргийн жаран ес дүгээр цэцэрлэг 9086706 10 Хүүхдийн цэцэрлэг 5488 Сүхбаатар дүүргийн жаран ес дүгээр цэцэрлэг, /10300м2/ 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2003 оны 395 /15 жил/ 3051/0053 18643312618719  
62 Сүхбаатар дүүргийн хоёр зуун гучин дөрөвдүгээр цэцэрлэг 6002757 10 Хүүхдийн цэцэрлэг 4801   15 Эзэмшүүлэх      
Хан-Уул дүүрэг
63 Боржигин овогт Сүрэнхорлоо Санчир ХБ84111011 15 Үйлчилгээтэй орон сууц 790 Чонос овогт Рэнцэнбат Бат-Эрдэнэ Ловон овогт Баярхүү Баярбаясгалан 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2016 оны А/207 178016/0269 18642308212129  
64 Идэр-Андууд 2885859 10 Агуулах, Аж ахуй 12500 Эх газрын үр ХХК 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2016 оны А/562 178026/0515 18629302482214  
65 Шарга овогт Даваажав Баясгалан ЧК61092108 3 Авто үйлчилгээ, худалдаа, контор 4200 Эс девелопмент ХХК 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 340 178014/0078 18641308519967  
66 Боржигон овогт Галиндэв Орхонтуяа ЧП59121404 3 Авто засвар 4648 Боржигон овогт Галиндэв Ганзориг 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 А/389 178013/0074 18639308102888  
67 Боржигон овогт Галиндэв Орхонтуяа ЧП59121404 3 Авто засвар 1199 Боржигон овогт Галиндэв Ганзориг 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 А/389 178013/0073 18639308137923  
68 Илжигэн овогт Сүхбаатар Мөнгөнчулуун УД79021010 11 Контор үйлчилгээ 6960 Боржигон овогт Самдан Баярсайхан 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/676 176006/0399 18644308763250  
69 Боржигон овогт Мияагомбо Тэмүүжин ЧР83013019 2 Үйлдвэрлэл 1176 Барилга архитектор корпораци ХХК 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 340 178015/0162 18640308586127  
70 Мотиваци ХХК 5124328 10 Амины сууц 700 Олхонууд овогт Цоодол Гантулга 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/701 178026/0075 18633303233717  
71 Бөх баяд овогт Баянмөнх Баясгалан ХГ68112868 1 Худалдаа 228 Жин-Оюу ХХК 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2004 оны 541 178007/0004 18642309698102  
72 Зурхайч овогт Батбаяр Бямбадорж ШУ89102878 16 Амины сууц 660 Боржигон овогт Шийрэв Даваажаргал 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/245 178027/0157 18632304950769  
73 Жуж овогт Даваасамбуу Бямбасүрэн ЙС87051635 11 Орон сууцны цогцолбор, үйлчилгээ 772 Сүхбаатар Мөнгөнчулуун 4 жил Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2016 А/522 176006/0422 18644308476056  
74 Төмөрийн Нансалмаа ХВ79021010     700            
75 Илжигэн овогт Сүхбаатар Мөнгөнчулуун УД79021010 11 Амины сууц 700 Боржгон овогт Өдхүү Базаржаргал 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2015 оны А/676 176006/0389 18644308315120  
Чингэлтэй дүүрэг
76 Мобиком корпораци ХХК 2072572 1 Үйлчилгээ 3202 Ньюком ХХК 15 Ашиглуулах НЗД-ын 2015 оны А/06 151/0048 18643311000051  

 

4. Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил өөрчлөх тухай
Д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Регистрийн дугаар Газрын байршил /хороо/ Зориулалт Хэмжээ /м2/ Хугацаа Эдэлбэрийн хэлбэр Өмнөх зориулалт, талбайн хэмжээ, байршил /м2/ Өмнөх шийдвэр Парселийн дугаар, Нэгж талбарын дугаар Зөвлөлийн хурлаас гаргасан дүгнэлт
Баянгол дүүрэг
1 Харчин Томбогор Энхболд ХВ67090219 1 Үйлчилгээ, орон сууц 321 5 Эзэмшүүлэх 279 м2 НЗД-ын 2012 оны А/294 АТД 2014.05.09 №284, Барилгын ажлын эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл 2015.04.27 №0001277 80/2015 168010/0120 18641310043248  
  Ноён уул эрдэнэ ХХК 2027399 3 Контор, үйлчилгээтэй орон сууц 5370 5 Эзэмшүүлэх Агуулах, аж ахуй НЗД-ын 2016 оны А/446 168009/0041 18641309561825  
1 Хархираан хөгжил инвест ХХК 6017436 4 Үйлчилгээтэй орон сууц 1012 5 Эзэмшүүлэх Худалдаа үйлчилгээ НЗД-ын 2016 оны А/565 168011/0020 18640310529520  
2 Жем-Интернэшнл ХХК 2612046 4 Контор, үйлчилгээ 590 5 Эзэмшүүлэх 378 м2 НЗД-ын 2013 оны А/892 168011/0078 18640310597608  
3 Жалайрчо овогт Даваадашын Минжмаа ЧИ68100808 5 Үйлчилгээ 267 5 Эзэмшүүлэх 216 м2 НЗД-ын 2004 оны 164 1620/0078 18639310564589  
4 Олхонууд овогт Дашдаваагийн Ариунаа ДЕ63063003 5 Үйлчилгээтэй амины сууц 272 2 Эзэмшүүлэх 224 м2 НЗД-ын 2016 оны А/563 168012/0084  
5 Түвшин овогт Пүрвээгийн Энхтүвшинбэлэг МЭ72042818 6 Гараж, үйлчилгээ 4280 5 Эзэмшүүлэх 3712 м2 НЗД-ын 2016 оны А/283, АТД 2014.05.09 №320, 1620/0125 18639310816994  
6 Цоохор овогт Товуучийн Даариймаа ХВ76060201 6 Орон сууц 568 5 Эзэмшүүлэх Амины сууц НЗД-ын 2016 оны А/561 1620/0248 18639310051932  
7 Сэтгэмж цогцолбор сургууль 9089896 11 Дунд сургууль 10313 15 Эзэмшүүлэх 10860м2 НЗД-ын 2011 оны 440 /НЗД-ын 2013 оны А/893 захирамжаар БГД-ийн ЗДТГ-т хорооны цогцолборын зориулалтаар 180 м2 газрыг тус сургуулийн газарт эзэмшүүлсэн тул уг газрыг Сэтгэмж цогцолборыг хасах/ 1616/0023 18641312067393 18641312040453  
8 Сэтгэмж цогцолбор сургууль 9089896 11 Дунд сургууль 367 15 Эзэмшүүлэх  
9 Өгөөжчихэр боов ХХК 2583569 14 Үйлчилгээ 699 5 Эзэмшүүлэх 483 м2 НЗД-ын 2012 оны А/453 1617/0044 18640311317590  
10 Тарема нийгэмлэг НҮТББ 8192146 18 Үйлчилгээ, орон сууц 649 5 Эзэмшүүлэх Үйлчилгээ НЗД-ын 2015 оны А/454 1618/0195 18640310805908  
11 Боржигин овогт Доржсүрэнгийн Мөнгөнтулга ХИ74011870 20 Агуулах, оффис 10000 15 Эзэмшүүлэх Тохижилт ногоон байгууламж НЗД-ын 2016 оны А/487 1.86353E+13  
12 Олхунз овогт Дагвын Халтар УУ48062107 20 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 270 15 Эзэмшүүлэх Аж ахуй НЗД-ын 2016 оны А/366 168021/0204 18638309406199  
13 Содмонгол групп ХХК 2577739 20 Нефть бүтээгдэхүүний агуулах-тос тосолгооны үйлдвэрлэл 27013 5 Эзэмшүүлэх Агуулах НЗД-ын 2016 оны А/563 168021/0191 18637309378781  
14 Таймконстракшн ХХК 2746492 20 Аж ахуй, агуулах 1880 5 Эзэмшүүлэх Агуулах, үйлдвэрлэл НЗД-ын 2011 оны 474 168021/0133 18638309570357  
15 Титан-Инвест ХХК 2807386 20 Контор, аж ахуйн үйл ажиллагаа 5215 5 Эзэмшүүлэх Ашиглуулах /эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх/ НЗД-ын 2016 оны А/329 168022/0017 18636309416728  
16 Шарнууд овогт Элбэгзаяагийн Мөнгөншагай ФМ85012177 23 Шатахуун түгээх станц 300 5 Эзэмшүүлэх Автомашиныг хийгээр цэнэглэх станц НЗД-ын 2016 оны А/562 160016/0157 18640313623504  
Баянзүрх дүүрэг
17 Шинэ харш СӨХ 142 8 Орон сууцны орчны газар 1889 5 Ашиглуулах 1281 м2 НЗД-ын 2015 оны А/906 133020/0024 18649310322832  
18 Престиж трейд ХХК 6055575 8 Автовокзал, үйлчилгээ 1662 5 Эзэмшүүлэх 1149 м2 НЗД-ын 2016 оны А/329 133018/0033 18649310570824  
19 Ган төмөр овогт Чадраабалын Туул ХВ59120837 16 Амины сууц 565 5 Эзэмшүүлэх 84 м2 НЗД-ын 2015 оны А/978 133017/0184 18647311855465  
20 Шинэ үе-5 СӨХ 84 14 Орон сууцны орчны газар 11302 5 Ашиглуулах 2575 м2 НЗД-ын 2014 оны А/113 136004/0112 18646310205338  
21 Говь боржигон овогт Доржхандын Эрдэнэчулуун ЧИ78020310 2 Үйлчилгээтэй, орон сууц 1854 5 Эзэмшүүлэх 1684 м2 НЗД-ын 2016 оны А/500 133052/0130 18644312417463  
22 Сентури лэндмарк ХХК 5173019 26 Үйлчилгээтэй, орон сууц 20001 5 Ашиглуулах Орон сууц НЗД-ын 2013 оны А/561 136007/0066 18644309887549  
23 Сентури лэндмарк ХХК 5173019 26 Үйлчилгээтэй, орон сууц 19000 5 Ашиглуулах Орон сууц НЗД-ын 2013 оны А/561 136007/0062 18644309643352  
24 Төрийн тусгай хамгаалалтын газар 9081534 20 Сургалт 562566 5 Эзэмшүүлэх 74881 м2 НЗД-ын 2014 оны А/351 133038/0119 18669306525550  
25 Хүннүгүрний шүтээн ХХК 5582431 25 Үйлчилгээтэй, орон сууц 4805 5 Ашиглуулах 3588 м2 НЗД-ын 2015 оны А/245, УБСЕГ-ын 2016.06.20-ны өдрийн А/589 дүгээр даргын тушаал 136003/0458 18644310938200  
26 Олигон овогт Цолмонгийн Гал-Эрдэнэ УШ75051318 25 Үйлчилгээ 245 5 Эзэмшүүлэх 225 м2, Аж ахуй НЗД-ын 2015 оны А/276 136003/0299 18644310816116  
27 Боржигон овогт Дашнямын Оюунчимэг ЧР56071265 25 Аж ахуйн 1148 5 Эзэмшүүлэх 1523 м2 НЗД-ын 2007 оны 63 136003/0007 18644310826095  
28 Манай байр ХХК 5508886 6 орон сууц, авто зогсоол 3458 5 Эзэмшүүлэх орон сууц, 2160 м2 НЗД-ыг 2013 оны А/753 136003/0266 18644311432133  
Сонгинохайрхан дүүрэг
29 СХД-н 99-р цэцэрлэг 2006014 13 цэцэрлэг 8625 15 эзэмшүүлэх 6537 НЗД-н 2011 оны 493 23/0082 18638310106680  
30 Д.Ганболд фа55040201 1 Зуслан 407.3 5 эзэмшүүлэх 200 НЗД-н 2016 оны А/207 55/0793 18629322384524  
31 Монсуль ХХК 2794241 22 Авто засвар үйлчилгээ 600 5 эзэмшүүлэх ШТС НЗД-н 2016 оны А/208 55/0965 18628309906393  
32 Монсуль ХХК 2794241 32 Үйлдвэрлэл 600 15 эзэмшүүлэх ШТС НЗД-н 2016 оны А/209 8029/0033 18621306996537  
33 НЗДТГ 9077243 1 орон сууц 96000 15 эзэмшүүлэх Нийслэл таун ГҮТББ 862мкВ усан сан НЗД-н 2015 оны А/184 55/0328 18629312344992  
34 Л.Ганпүрэв це67030218 20 нефть агуулах 274345 15 эзэмшүүлэх Ник ХХК 892.75мкВ НЗД-н 2007 оны 63 43/0123  
Сүхбаатар дүүрэг
35 Буурлууд овогт Довчингийн Батзориг ПЭ75082637 1 Автомашины засвар, үйлчилгээ 5080 5 Эзэмшүүлэх 2409м2 НЗД-ын 2015 оны А/990 146002/0111 18644310365071  
36 Сүхбаатар дүүргийн нэг зуун жардугаар цэцэрлэг 9086579 3 Цэцэрлэг, боловсрол 10309 15 Эзэмшүүлэх 5825м2 НЗД-ын 2007 оны 577, НЗД-ын 2015 оны А/1009 захирамжаар Өрхтий трейд ХХК-ийн эрхийг хүчингүй болгон шийдвэрлэсэн байна. 4484м2 8005/0044 18642310115278  
37 Чи Эй Би ХХК 5359481 6 Үйлчилгээ 1768 5 Эзэмшүүлэх 738м2 НЗД-ын 2013 оны А/398 143004/0010 18643311556759 18643311554714  
38 Мянган овогт Лхагвагийн Чинбат ШБ62121616 2 Үйлчилгээ, орон сууц 270 5 Эзэмшүүлэх Хорооны цогцолбор, орон сууц НЗД-ын 2011 оны 679 148002/0095 18642310825357  
39 Ривер сайд ланд ХХК 5589894 2 Орон сууц, үйлчилгээ 5770 5 Эзэмшүүлэх 5008м2 НЗД-ын 2015 оны А/676 148002/0046 18642310768416  
40 Нану овогт Лувсандоржийн Чимгээ ХБ59060768 1 Үйлчилгээтэй орон сууц 687 10 Эзэмшүүлэх Үйлчилгээ НЗД-ын 2016 оны А/207 146001/0030 18643310439843  
41 Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төв 9086668 17 Эмнэлэг, сувилал 1570 15 Эзэмшүүлэх Эмнэлэг НЗД-ын 2013 оны А/345 143056/0097 18644317231955  
42 Бохемия ХХК 5053838 1 Худалдаа үйлчилгээ 314 5 Эзэмшүүлэх 170м2 НЗД-ын 2015 оны А/453 148002/0129 18642310965113  
Хан-Уул дүүрэг
43 Боржигон овогт Гөлгөө Урандонгоо ХЙ58031307 16 Амины орон сууц 1958 5 Эзэмшүүлэх Цэцэрлэг 1108 НЗД-ын 2011 116 78027/0103 18631304980382  
44 Билиг ХХК 2085569 15 Контор, Сургалт 3962 5 Эзэмшүүлэх 540 НЗД-ын 2015 оны А/551 176006/0255 18643308088700  
45 Арслан овогт Уртнасан Баттулга ЧЛ79121279 2 Үйлчилгээ 797 5 Эзэмшүүлэх 690 НЗД-ын 2010 745 178015/0128 18640308796453  
46 Мотиваци ХХК 5124328 10 Амины орон сууц 2400 5 Эзэмшүүлэх 2800 Амины орон сууц НЗД-ын 2014 оны А/499 178026/0070 18633303236746. 18633303250772. 18633303235683  
47 Мотиваци ХХК 5124328 10 Орон сууц 400
48 АПУ ХК 2702673 3 Үйлдвэрлэл 18126 5 Эзэмшүүлэх 3538 НЗД-ын 2011 оны 780 178009/0108 18640309142476  
49 9536 НЗД-ын 2011 оны 778 178009/0107 18640309159498  
50 3798 8850 НЗД-ын 2014 оны А/53 178013/0034 18640309025448  
51 АПУ ХК 2702673 3 Үйлдвэрлэл 48308 5 Эзэмшүүлэх 2497 НЗД-ын 2014 оны А/52 178016/0258 18642308397720  
52 45333 НЗД-ын 2011 оны 258 178015/0089 18642308360827  
53 Орчлон констракшн ХХК 2747804 10 Үйлчилгээтэй орон сууц 1450 5 Эзэмшүүлэх 648 НЗД-ын 2014 оны А/573 178026/0030 18631303691881  
54 Мөнхийн түншлэл ХХК 5196493 2 Худалдаа үйлчилгээ 603 5 Эзэмшүүлэх Үйлдвэрлэл НЗД-ын 2011 оны 781 178015/0055 18641308815504  
55 Боржигон овогт Батчулуун Үрэл УХ68111219 3 Үйлчилгээтэй орон сууц 300 5 Эзэмшүүлэх 300 НЗД-ын 2013 оны А/344 178015/0034 18641308864891  

 

5. /Нэмэлт/ Эзэмшил, ашиглалтад байгаа газрын кадастрын зургийн хэлбэр өөрчилж, баталгаажуулах
Д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Регистрийн дугаар Газрын байршил /хороо/ Зориулалт Хэмжээ м2 Хугацаа /жил/ Эдэлбэрийн хэлбэр Хэлбэр өөрчлөгдөх үндэслэл Зөвлөлийн хурлаас гаргасан дүгнэлт
Баянзүрх дүүрэг
1 Дашваанжил ХХК 2025191 23 Шингэрүүлсэн хий түгээх станц 1000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/978  
Сүхбаатар дүүрэг
2 АПУ ХК 2702673 7 Худалдаа, үйлчилгээ 500 2 жил 5 сар Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2004 оны 185 /15 жил/ 18644312136114  
3 Номадс пропертиз ХХК 5554845 5 Үйлчилгээ 950 3 жил 4 сар Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2016 оны А/281 /3 жил 11 сар/ 18641310820536  
Багануур дүүрэг
4 Багануур автомотив ХХК 4553942 3 Орон сууц, үйлчилгээ, оффис 13500 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2016 оны А/208  

Хандалт

627497
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
555
1415
15444
627497

Таны IP: 54.80.87.166

Нийгмийн сүлжээ