Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Багануур дүүргийн газрын алба
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     

Багануур дүүргийн товч танилцуулга

Багнуур дүүрэг нь анх Монгол, Зөвлөлтийн Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн үндсэн дээр Ленинград хотын уул уурхайн зураг төслийн “ГИПРОШАХТ”- ийн институтид ЗХУ-ын эрдэм шинжилгээ зураг төслийн 15 институтийн оролцоотойгоор Багануурын нүүрсний томоохон орд газрыг ашиглах зураг төслийг боловсруулж 1978 оноос нүүрсний ил уурхайн иж бүрэн цогцолборыг барьж эхэлсэнээр Монголын шинэ үеийн утга зохиолыг үндэслэгч их зохиолч Д.Нацагдоржийн төрсөн нутаг Гүн галуутайд шинэ хот байгуула үндэсийг тавьсан юм.

БНМАУ –ын АИХ-ын тэргүүлэгчдийн 1980 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 43-р зарлигаар Улаанбаатар хотын Багануур районыг байгуулсан байна. Багануур дүүрэг нь Улаанбаатар хотоос 130км хол алслагдсан 62020га газар нутагтай, урд болон баруун талаараа Төв аймгийн Баяндэлгэр сум, хойд талаараа Мөнгөнморьт сум, зүүн талаараа Цэнхэрмандал сумтай хиллэн оршдог.

Нийслэлийн Багануур дүүргийн газрын нэгдмэл сан нийт 62020 га байна. Үүнээс:

- Хөдөө аж ахуйн газар 40038.16 га буюу 64.55 %,

- Хот тосгон бусад суурины газар 20835.88 га буюу 33.59 %,

- Зам, шугам сүлжээний газар 528.204 га буюу 0.85 %,

- Ойн сан бүхий газар 507.25 га буюу 0.82 %,

- Усны сан бүхий газар 94 га 0,15 %,

Улсын тусгай хэрэгцээний газар 16.45 га 0,04 %-г тус тус эзэлж байна.

Багануур дүүргийн газрын албаны танилцуулга

Багануур дүүргийн Газрын алба нь Нийслэлийн Засаг даргын 2001 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 22 дугаар захирамжаар Нийслэлийн Засаг даргын д‎эргэдэх Хот байгуулалт газрын харилцааны газар байгуулагдсаны дээр 2002 оны 1 дүг‎ээр сарын 16-ний өдрийн 14 дүгээр захирамжаар Нийслэлийн Хот байгуулалт, газрын харилцааны газрын дүрэм, бүтцийг шин‎эчлэн баталсан нь дүүргүүд‎эд хот байгуулалт газрын харилцааны алба байгуулах эхлэл тавигдсан болно. Хот байгуулалт, газрын харилцааны газрын даргын 2002 оны 02 дугаар сарын 01-ний 11 тоот тушаалаар Багануур дүүргийн хот байгуулалт, газрын харилцааны албыг анх 3 хүний орон тоотойгоор байгуулах шийдвэр гарч уг байгууллагын үүсэл бий болжээ.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 8 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А626, А/635 дугаар захирамжаар нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын бүтцээс нийслэлийн Газрын албаны бүтцийг салгаж бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулан 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрөөс Багануур дүүргийн Газрын алба дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.Үүнд:

Албаны дарга, Тооцооны нягтлан бодогч 1, архив бичиг хэргийн ажилтан 1, өмчлөлийн мэргэжилтэн 1, кадастрын мэргэжилтэн 1, төлбөрийн байцаагч 1, газар зохион байгуулагч 2 гэсэн нийт 8 албан хаагчдын бүтэц орон тоотой ажиллаж байна.

Эрхэм зорилго

Газрын харилцаа, Газар зохион байгуулалтын талаарх хууль тогтоомжийг дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, энэ чиглэлээр Дүүргийн ИТХ, Засаг даргын бодлого, үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлоход мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх, тэдгээрийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Эрхэм зорилгыг хангаж ажиллахын тулд дараах зорилтыг үйл ажиллагаандаа эрхэмлэнэ. Хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, төрийн үйлчилгээг иргэн бүрт шуурхай хүргэх замаар газар ашиглалт, өмчлөлт, эзэмшилт, байгаль хамгаалалтын талаар дүүргийн төр захиргааны байгууллага, иргэдийн хооронд үүсгэх харилцааг зохицуулж, иргэдэд мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэн ажиллана.

Бүтэц зохион байгуулалтХандалт

690614
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
244
1015
14362
690614

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ