Нэвтрэх
Бүртгүүлэх

Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Даргын тушаал
Баримтын он, сар, өдөр Баримтын индекс Баримтын тэргүү Баримтын хуудасны дугаар Тайлбар
1 2 3 4 5 6
1 2018.01.03 A/01 Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулж, батлуулах ажлын хэсгийг байгуулах тухай 2 ЗХ
2 2018.01.19 A/02 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2 ЗХ
3 2018.01.19 A/03 Хуваарь батлах тухай 2 ЗХ
4 2018.02.08 A/04 2017 оны газрын төлбөрийн дутуу, илүү төлөлтийг баталгаажуулах тухай 2 ГҮТХ
5 2018.02.08 A/05 2018 онд газар, хүү торгуулийн орлогоос орох төлөвлөгөөний хуваарийг батлах тухай 2 ГҮТХ
6 2018.02.08 A/06 2016 оны газрын төлбөрийн дутуу төлөлтийг хүчингүй болгох тухай 2 ГҮТХ
7 2018.02.08 A/07 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2 ЗХ
8 2018.01.08 A/08 Шагналын тэмдэгийн хураамж олгох тухай 2 ЗХ
9 2018.01.09 A/09 Ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай 2  
10 2018.01.12 A/10 Үр дүнгийн урамшуулах олгох тухай 2  
11 2018.02.14 A/11 Сар шинийн баяраар хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2  
12 2018.02.15 A/12 Хөрөнгө гаргах тухай 2  
13 2018.02.20 A/13 Ажил эрчимжүүлэх тухай 2 О/дарга Загдсамбар
14 2018.02.20 A/14 Даргын зөвлөлийн хурлын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2  
15 2018.02.23 A/15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2 ГМэТХ
16 2018.02.26 A/16 Албан хэрэг хөтлөлтийн индекс шинэчлэн тогтоох тухай 2  
17 2018.02.28 A/17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/17
2 о/дарга Нямдаваа Загдсамбар
18 2018.03.05 A/18 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2  
19 2018.03.05 A/19 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2 О/дарга Б.Загдсамбар
20 2018.03.05 A/20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2 О/дарга Б.Загдсамбар
21 2018.03.14 A/21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2 СААХ
22 2018.03.14 A/22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2 ЗХ
23 2018.03.14 A/23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2 ЗХ
24 2018.03.14 A/24 Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2 ЗХ
25 2018.03.14 A/25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2 СААХ
26 2018.03.14 A/26 Спорт хамлаг байгуулах тухай 2 ГАБХ
27 2018.03.19 A/27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2 СААХ
28 2018.03.21 A/28 Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2 О/дарга Б.Загдсамбар
29 2018.03.21 A/29 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2 ЗХ
30 2018.03.30 A/30 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2 ЗХ
31 2018.03.30 A/31   2 О/дарга Б.Загдсамбар
32 2018.03.30 A/32   2 О/дарга Б.Загдсамбар
33 2018.04.06 A/33 Ажлын хэсэг байгуулах тухай. 2 ЗХ
34 2018.04.06 A/34 Үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай. 2 ЗХ
35 2018.04.09 A/35   2 О/дарга Б.Загдсамбар
36   A/36   2  
37   A/37   2  

Хандалт

514855
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
441
1099
13010
514855

Таны IP: 23.20.7.34

Facebook