Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Даргын тушаал
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
Баримтын он, сар, өдөр Баримтын индекс Баримтын тэргүү Баримтын хуудасны дугаар Тайлбар
1 2 3 4 5 6
1 2018.01.03 A/01 Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулж, батлуулах ажлын хэсгийг байгуулах тухай 2 ЗХ
2 2018.01.19 A/02 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2 ЗХ
3 2018.01.19 A/03 Хуваарь батлах тухай 2 ЗХ
4 2018.02.08 A/04 2017 оны газрын төлбөрийн дутуу, илүү төлөлтийг баталгаажуулах тухай 2 ГҮТХ
5 2018.02.08 A/05 2018 онд газар, хүү торгуулийн орлогоос орох төлөвлөгөөний хуваарийг батлах тухай 2 ГҮТХ
6 2018.02.08 A/06 2016 оны газрын төлбөрийн дутуу төлөлтийг хүчингүй болгох тухай 2 ГҮТХ
7 2018.02.08 A/07 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2 ЗХ
8 2018.01.08 A/08 Шагналын тэмдэгийн хураамж олгох тухай 2 ЗХ
9 2018.01.09 A/09 Ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай 2  
10 2018.01.12 A/10 Үр дүнгийн урамшуулах олгох тухай 2  
11 2018.02.14 A/11 Сар шинийн баяраар хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2  
12 2018.02.15 A/12 Хөрөнгө гаргах тухай 2  
13 2018.02.20 A/13 Ажил эрчимжүүлэх тухай 2 О/дарга Загдсамбар
14 2018.02.20 A/14 Даргын зөвлөлийн хурлын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2  
15 2018.02.23 A/15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2 ГМэТХ
16 2018.02.26 A/16 Албан хэрэг хөтлөлтийн индекс шинэчлэн тогтоох тухай 2  
17 2018.02.28 A/17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/17
2 о/дарга Нямдаваа Загдсамбар
18 2018.03.05 A/18 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2  
19 2018.03.05 A/19 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2 О/дарга Б.Загдсамбар
20 2018.03.05 A/20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2 О/дарга Б.Загдсамбар
21 2018.03.14 A/21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2 СААХ
22 2018.03.14 A/22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2 ЗХ
23 2018.03.14 A/23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2 ЗХ
24 2018.03.14 A/24 Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2 ЗХ
25 2018.03.14 A/25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2 СААХ
26 2018.03.14 A/26 Спорт хамлаг байгуулах тухай 2 ГАБХ
27 2018.03.19 A/27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2 СААХ
28 2018.03.21 A/28 Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2 О/дарга Б.Загдсамбар
29 2018.03.21 A/29 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2 ЗХ
30 2018.03.30 A/30 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2 ЗХ
31 2018.03.30 A/31   2 О/дарга Б.Загдсамбар
32 2018.03.30 A/32   2 О/дарга Б.Загдсамбар
33 2018.04.06 A/33 Ажлын хэсэг байгуулах тухай. 2 ЗХ
34 2018.04.06 A/34 Үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай. 2 ЗХ
35 2018.04.09 A/35   2 О/дарга Б.Загдсамбар
36   A/36   2  
37   A/37   2  

Хандалт

690571
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
201
972
14319
690571

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ