Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Даргын тушаал
Газар чөлөөлсөн иргэдийн нөхөн олговрыг олгох асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.       Газрын төлбөрийн үнэлгээний бүсийг шинэчиллээ.       Нийслэлийн Газрын албаны зарим албан хаагчид Төрийн дээд одон медалиар шагнууллаа.      Нийслэлийн 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө.       СӨХ-той газар ашиглалтын гэрээ байгуулж эхэллээ.       Ил задгай авто худалдаа эрхлэгчдийг нүүлгэн шилжүүллээ.       17 байршилд явган хүний зам талбай гаргалаа.       60.6 га газрыг нийтийн эзэмшилд буцаан шилжүүллээ.       10 сургууль, 21 цэцэрлэг, 5 сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барих газрыг чөлөөлөө.       Хиймэл дагуулын тусламжтайгаар газрын гадаргын хэмжилтийг хийдэг боллоо.       Нийслэлийн Газрын албанаас 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн ОНЦЛОХ ажлуудаа танилцуулж байна       Нийслэлийн 2019 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг баталлаа      
Тушаалын
дугаар
Товч утга Огноо Хуудас
1 А/01 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.01.05 Хуудас 1, 2
2 А/02 Ажлын зураг хөтлөх журам батлах тухай 2017.01.06 Хуудас 1
3 А/03 Газрын кадастрын мэдээллийн санг хөтлөх, хяналт тавих, журам батлах тухай 2017.01.06 Хуудас 1
4 А/04 Шагналын зардал гаргах тухай 2017.01.13 Хуудас 1
5 А/05 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.01.19 Хуудас 1, 2
6 А/06 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.01.24 Хуудас 1, 2
7 А/07 Ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай 2017.01.27 Хуудас 1
8 А/08 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017.01.27 Хуудас 1, 2
9 А/09 Хорооны төлөвлөлт, хотын хөгжил сэдэвт уралдаан зохион байгуулах тухай 2017.01.31 Хуудас 1
10 А/10 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2017.01.31 Хуудас 1
11 А/11 Спорт хамтлаг байгуулах тухай 2017.02.03 Хуудас 1
12 А/12 2017 онд газар, хүү торгуулийн орлогоос орох төлөвлөгөөний хуваарийг батлах тухай 2017.02.08 Хуудас 1
13 А/13 2016 оны газрын төлбөрийн илүү дутуу төлөлтийг баталгаажуулах тухай 2017.02.08 Хуудас 1
14 А/14 2015 оны газрын дутуу төлөлтийг хүчингүй болгох тухай 2017.02.08 Хуудас 1
15 А/15 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.02.09 Хуудас 1, 2, 3
16 А/16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.02.14 Хуудас 1
17 А/17 Зардал гаргах тухай 2017.02.21 Хуудас 1
18 А/18 Сар шинийн баяраар хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2017.02.23 Хуудас 1
19 А/19 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.02.24 Хуудас 1, 2
20 А/20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.02.24 Хуудас 1
21 А/21 Төлөвлөгөө батлах тухай 2017.02.24 Хуудас 1
22 А/22 Нийслэлийн газрын кадастрын мэдээллийн санд хяналт тавих ажлын хэсгийн хурлын дүрэм батлах тухай 2017.02.24 Хуудас 1
23 А/23 Зардал гаргах тухай 2017.02.24 Хуудас 1
24 А/24 Байгууллагын архивын дүрэм, архивын баримт ашиглуулах журам 2017.03.10 Хуудас 1
25 А/25 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.03.15 Хуудас 1
26 А/26 Албан хаагчдын ээлжийн амралттай байх хугацаанд албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх хуваарь батлах тухай 2017.03.27 Хуудас 1
27 А/27 Анхааруулах хуудасны загвар батлах тухай 2017.03.28 Хуудас 1
28 А/28 Төлөвлөгөө батлах тухай 2017.03.28 Хуудас 1
29 А/29 Журам батлах тухай 2017.04.04 Хуудас 1
30 А/30 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.04.06 Хуудас 1, 2
31 А/31 Нийслэлийн Газрын албаны Ахмадын зөвлөл байгуулах тухай 2017.04.06 Хуудас 1
32 А/32 Хөрөнгө гаргах тухай 2017.04.06 Хуудас 1
33 А/33 Хөтөлбөр батлах тухай 2017.04.07 Хуудас 1
34 А/34 Ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай 2017.04.14 Хуудас 1
35 А/35 Захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай 2017.04.17 Хуудас 1
36 А/36 Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах өдөрлөг зохион байгуулах тухай 2017.04.26 Хуудас 1
37 А/37 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.04.27 Хуудас 1, 2, 3
38 А/38 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.04.27 Хуудас 1
39 А/39 Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017.05.15 Хуудас 1, 2, 3
40 А/40 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.05.16 Хуудас 1
41 А/41 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.05.22 Хуудас 1
42 А/42 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.05.22 Хуудас 1
43 А/43 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.05.22 Хуудас 1
44 А/44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.05.22 Хуудас 1
45 А/45 Миний хотын ирээдүй-миний нүдээр сэдэвт хүүхдийн гар зургийн уралдаан зохион байгуулах тухай 2017.05.24 Хуудас 1
46 А/46 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.05.30 Хуудас 1, 2, 3
47 А/47 Гамшгаас хамгаалах албаны бүрэлдэхүүн болон бүрэлдэхүүнийг орлон ажиллах албан тушаалтанг томилох тухай 2017.05.30 Хуудас 1
48 А/48 Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг томилох тухай 2017.05.30 Хуудас 1
49 А/49 Баримт бичгийг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүнийг томилох тухай 2017.06.06 Хуудас 1
50 А/50 Багануур дүүргийн Газрын албаны гамшгаас хамгаалах штабын бүрэлдэхүүнийг томилох тухай 2017.06.06 Хуудас 1
51 А/51 Загвар батлах тухай 2017.06.16 Хуудас 1
52 А/52 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.06.21 Хуудас 1, 2
53 А/53 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.06.22 Хуудас 1, 2
54 А/54 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.06.27 Хуудас 1
55 А/55 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.06.29 Хуудас 1, 2
56 А/56 Хангамжийн материал актлах тухай 2017.06.29 Хуудас 1
57 А/57 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.07.03 Хуудас 1, 2
58 А/58 Үндэсний их баяр наадмаар хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2017.07.04 Хуудас 1
59 А/59 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.07.06 Хуудас 1
60 А/60 Ажил эрчимжүүлэх тухай 2017.07.17 Хуудас 1
61 А/61 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.07.25 Хуудас 1, 2
62 А/62 Урамшуулал олгох тухай 2017.07.26 Хуудас 1
63 А/63 Сургалт зохион байгуулах тухай 2017.07.26 Хуудас 1
64 А/64 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.08.15 Хуудас 1, 2
65 А/65 Ажил эрчимжүүлэх тухай 2017.08.22 Хуудас 1
66 А/66 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.08.28 Хуудас 1, 2, 3
67 А/67 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.08.30 Хуудас 1, 2
68 А/68 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017.09.07 Хуудас 1
69 А/69 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.09.08 Хуудас 1
70 А/70 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.09.15 Хуудас 1, 2, 3
71 А/71 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.09.22 Хуудас 1
72 А/72 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.09.22 Хуудас 1, 2
73 А/73 Ахмадын сан байгуулах тухай 2017.09.26 Хуудас 1
74 А/74 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.09.29 Хуудас 1, 2, 3
75 А/75 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.10.03 Хуудас 1
76 А/76 Хөрөнгө гаргах тухай 2017.10.03 Хуудас 1
77 А/77 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.10.17 Хуудас 1, 2, 3
78 А/78 Ажлын удирдамж төлөвлөгөө гаргах тухай 2017.10.23 Хуудас 1
79 А/79 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.11.07 Хуудас 1, 2, 3
80 А/80 Шинэ жилийн баярын арга хэмжээг зохион байгуулах коммис томилох тухай 2017.11.09 Хуудас 1
81 А/81 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.11.20 Хуудас 1, 2
82 А/82 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.12.08 Хуудас 1, 2, 3
83 А/83 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.12.08 Хуудас 1
84 А/84 Тооллогын комисс томилох тухай 2017.12.11 Хуудас 1
85 А/85 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг батлах тухай 2017.12.11 Хуудас 1
86 А/86 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.12.19 Хуудас 1, 2
87 А/87 Урамшуулал олгох тухай 2017.12.20 Хуудас 1
88 А/88 Үрэгдүүлсэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай 2017.12.20 Хуудас 1
89 А/89 Шагнаж урамшуулах тухай 2017.12.20 Хуудас 1
90 А/90 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2017.12.21 Хуудас 1
91 А/91 Даргын зөвлөлийн хурлын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017.12.22 Хуудас 1
92 А/92 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.12.22 Хуудас 1
93 А/93 Шинэ жилийн баяраар хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2017.12.27 Хуудас 1

Хандалт

736223
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
97
97
16749
736223

Таны IP: 107.20.10.203

Нийгмийн сүлжээ